Повернутися до звичайного режиму

Зміни річного плану закупівель на 2016 рік

/Files/images/план закупівлі.jpg

/Files/images/план.jpgРІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на 2015 рік

ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
ЛОТ 1:Пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води ДК 016:2010-35.30.1 2271 1118000,00(один мільйон сто вісімнадцять тисяч грн.)в тому числі ПДВ 186333,33(сто вісімдесят шість тисяч триста тридцять три грн.33 коп.) переговорна процедура закупівлі Січень 2015
ЛОТ 3: Передавання електричної енергії ДК 016:2010-35.12.1 2273 218800,00(двісті вісімнадцять тисяч вісімсот грн.)в тому числі ПДВ 36466,67 (тридцять шість тисяч чотириста шістдесят шість грн.67 коп.) переговорна процедура закупівлі Січень 2015

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2015 № 2

Голова комітету з конкурсних торгів ________________ (підпис) _С.В.Кукла_________ (ініціали та прізвище)
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ________________ (підпис) ___О.В.Степенко____ (ініціали та прізвище)


ЗМІНИ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2014 рік

ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (повне найменування замовника)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -26078726

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Джерело фінансування Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8
ЛОТ 1:Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ДК 016-2010-35.30.1 2271 Бюджетні кошти 850000 (вісімсот п»ятдесят тисяч грн.)в тому числі ПДВ 141667 (сто сорок одна тисяча шістсот шістдесят сім грн.) Закупівля в одного учасника грудень 2013
ЛОТ 3: Енергія електрична ДК 016-2010-35.11.1 2273 Бюджетні кошти 152000 (сто п»ятдесят дві тисячі грн.)в тому числі ПДВ 25333 (двадцять п»ять тисяч триста тридцять три грн.) Закупівля в одного учасника грудень 2013
ВСЬОГО: 1002000 (один мільйон дві тисячі грн.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.02.2014 р. № _6_ (вказується номер і дата протоколу засідання тендерного комітету щодо затвердження річного плану).

Голова комітету з конкурсних торгів Кукла С.В. (прізвище, ініціали) _______________ (підпис)
Секретар комітету з конкурсних торгів Степенко О.В. (прізвище, ініціали) _______________ (підпис)

М.П.

Кiлькiсть переглядiв: 491