План роботи методиста на 2018-2019 навчальний рік


№п/п. Зміст роботи Термін проведення Відповідальний
І. Організаційні заходи
1. Затвердження плану роботи методичного кабінету на 2018-2019 н.р. та аналіз роботи методичного кабінету за минулий рік. Вересень - жовтень Методист Л. Попович
2. Упровадження в практику роботи досвіду педагогічних працівників ЦПТО, області Протягом року Методист Л. Попович
3. Поповнювати банк даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації Протягом року Методист Л. Попович
4. Організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою « Підвищення ефективності навчального процесу шляхом запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду» Протягом року Заступник директора з НВР Методист, голови МК
5. Удосконалення структури і форми роботи з обдарованими дітьми. Протягом року Методист Л. Попович
6. Упровадження інноваційних форм і методів роботи з педагогічними працівниками Центру. Протягом року Голови методичних комісій
ІІ. Інформаційно-методичне забезпечення
1. Навчально-методичні консультації педагогічним працівникам Протягом року Методист Л. Попович
2. Співбесіди з педагогічними працівниками щодо вибору індивідуальних науково-методичних проблем. Вересень-жовтень Методист Л. Попович
3. Підготовка матеріалів педагогічних працівників до друку. Січень Члени методичної ради
4. Передплата освітніх інформаційно-методичних видань, придбання літератури Протягом року Члени методичної ради
5. Стежити за підшивками загально-педагогічних газет і журналів, методичних газет і журналів Постійно Бібліотекар
6. Поповнювати картотеку статей педагогічної преси на педагогічні теми, керівних та нормативних документів про освіту Постійно Бібліотекар
7. Стежити за змінністю інформації на постійних та динамічних стендах Постійно Методист Л. Попович
ІІІ. Робота з кадрами
1. Сприяти діяльності шкіл молодого майстра, професійної адаптації педагога-початківця, ІТ-технологій, голів методичних комісій, ППД, творчих груп. Постійно Адміністрація Центру
2. Брати участь в організації та проведенні обласних семінарів-практикумів Протягом року Адміністрація Центру
3. Провести вернісаж педагогічних ідей (творчі звіти педпрацівників, що атестуються) Лютий Заступник директора з НВР, методист
4. Забезпечити методкабінет сучасними технічними і наочними посібниками, комп’ютерною технікою До 01.12 Директор
5. Організувати роботу методичних комісій До 15.09 Заступник директора з НВР, методист
6. Оформити тематичні папки з інформаційними матеріалами про сутність інноваційних педагогічних, ІКТ технологій До 01.11 Методист
7. Поповнювати інформаційно-методичні стенди: - «Планування інноваційної діяльності Центру» - «Атестація. Готуємось. Вивчаємо. Звітуємо.» - «По сходинкам педагогічної майстерності» Протягом року Адміністрація, методист
8. Практикувати системний аналіз та самоаналіз відвіданих уроків Постійно Заступник директора з НВР, методист
9. Оформити матеріали атестації педпрацівників, плани роботи гуртків. До 20.09 Методист Л. Попович
10 Обладнати належно робочі місця педагогів для самоосвітньої роботи До 01.10 Методист Л. Попович
11 Заслухати на засіданні педагогічної ради звіт про роботу методкабінету Червень Методист
12 Стежити за естетичним виглядом кабінету Постійно Методист Л. Попович
14 Надавати допомогу педпрацівникам, які атестуються, щодо формування й удосконалення навичок самоосвітньої діяльності Період атестації Методист
15 Організувати на базі методичного кабінету постійно діючий психолого-педагогічний семінар По плану Практичні психологи
16 В методичному кабінеті зосередити: - плани роботи методичних комісій; - кращі методичні розробки відкритих уроків, позакласних заходів; - матеріали конкурсів, фестивалів, предметних тижнів і т.д. Травень-червень Члени методичної ради
ІV. Контроль, аналіз, регулювання навчально-виробничого процесу
1. Тематична перевірка «Планування методичної роботи». Вересень Адміністрація
2. Вивчення системи роботи педагогічних працівників, які атестуються. Протягом року Директор, заступник директора з НВР, методист
3. Контроль за якістю навчально-виробничого процесу, участю в конкурсах, олімпіадах, обласних методичних заходах. Протягом року Адміністрація
V. Вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду
1. Поповнити картотеку ППД області та картотеку методичної літератури До 20.10 Заступники директора
2. Узагальнити кращий досвід викладачів та майстрів виробничого навчання. Протягом року Методист
3. Вивчення потреб педагогічних працівників у підвищенні фахового рівня, мотивація їхньої участі у методичній роботі. Вересень Заступники директора, методист
4. Організація взаємовідвідування уроків. Вересень Заступник директора з НВР
5. Складання графіка проведення відкритих уроків та виховних заходів. Вересень Заступник директора з НВР
6. Робота з поповнення картотеки ППД. Протягом року Заступник директора з НВР, методист
Кiлькiсть переглядiв: 956