План

роботи школи новопризначеного та молодого викладача й майстра виробничого навчання на 2017-2018 навчальний рік

Мета роботи: «Школа новопризначеного та молодого викладача й майстра виробничого навчання»

  • надати новопризначеним та молодим викладачам й майстрам виробничого навчання методичну допомогу в розв’язанні першорядних проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічається молодий педпрацівник, залучити молодих спеціалістів до інноваційної роботи, підтримати їхню творчу наснагу, бажання плідно працювати.

Завдання:

  • допомогти новопризначеним та молодим викладачам й майстрам виробничого навчання у їх професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики проведення виробничого навчання;
  • сприяти ознайомленню із сучасними методами і технологіями навчання і виховання, передовим педагогічним досвідом і на цій основі – виробленню власного педагогічного стилю роботи.

Напрямки роботи:

  • ознайомлення з особливостями роботи з навчальною документацією;
  • формування вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності;
  • набуття молодими майстрами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи;
  • вивчення новопризначеними та молодими викладачами й майстрами виробничого навчання перспективного педагогічного досвіду;
  • ознайомлення та впровадження сучасних методів і принципів виробничого навчання і виховання учнів, форм організації навчальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання, нових педагогічних технологій;
  • ознайомлення із порядком організації виробничої практики, підготовки учнів до ПА та ДКА, порядком працевлаштування учнів;
  • організації індивідуальної роботи з учнями

№ п/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальний

І.

Тема:Організація роботи школи новопризначеного викладача та майстра виробничого навчання.

Вересень

1.

Знайомство з молодими фахівцями.Час спілкування «Розповідь про себе».

Пономаренко Т.Г.

2

Анкетування: «Якою має бути методична робота з молодими педагогами».

Попович Л.М.

3

Закріплення наставників за молодими спеціалістами з визначенням завдань.

Попович Л.М.

4.

Ознайомлення з нормативно - правовим забезпеченням діяльності викладача та майстра.

Пономаренко Т.Г.

ІІ

ТЕМА. Урок як основна організаційна форма навчання

Жовтень

1

Вивчення структури уроку виробничого та теоретичного навчання. Принципи, типи, методи проведення уроку виробничого та теретичного навчання.Методичні вимоги до проведення сучасного уроку виробничого та теоретичного навчання . Визначення мети уроку: навчальної, виховної та розвивальної.

Попович Л.М.

2.

Практичне заняття: Написання плану- конспекту уроку.

Дмитренко В.В.

ІІІ.

Тема: Вимоги до особистості викладача та майстра

Листопад

1.

Психолого - педагогічний семінар- тренінг "Психологічний портрет педагогічного працівника ".

Практичний психолог

Бабаєва Л.М.

2.

Практичне заняття : "Формування еталонної моделі компетентного педагога ".

ІV.

Тема: Застосування інформаційно -комп’ютернихтехнологій у навчально - виховному процесі ПТНЗ

Грудень

1

Використання ІКТ на уроках.Застосування проектних технологій.

Ткалич І.І.

2.

Практична робота: Створення презентацій.

V.

Тема: Організація уроків виробничого навчання .

Січень

1.

Аналіз уроку виробничого навчання. Відповідність методів навчання формам організації уроку виробничого навчання. Самоаналіз уроку. Складання переліку навчально – виробничих робіт.

Кукла С.В.

2.

Практична робота: самоаналіз уроку виробничого навчання.

Гагач І.Л.

VI.

Тема:Створення належного психологічного клімату вучнівському колективі.

Лютий

1.

Здійснення індивідуального і диференційованого підходу на уроці. Методи вивчення особистості. Ефективність їх застосування.

Бабаєва Л.М.

2

Огляд новинок літератури.

Попович Л.М.

3.

Дискусія «Основні фактори, які впливають на рівень вихованості учнів центру»

Слухачі школи.

VII.

Тема: "Самоосвіта – як провідна форма вдосконалення професійної компетентності педагога".

Березень

1.

Самоаналіз й усвідомлення потреби в саморозвитку.

Попович Л.М.

2.

Майстер-клас: шляхи удосконалення професійних компетенцій педагога .

Бондар К.К.

VIIІ

Тема:Використання портфоліо як методу становленнямолодого педагога.

квітень

1.

Ознайомлення з методом портфоліо. Вимоги до оформлення портфоліо вчителя.

Воліченко О.О.

2.

Практична робота: Використання комп’ютерних технологій у створенні портфоліо.

Ткалич І.І.

ІХ

Тема: Участь новопризначеного та молодого викладача та майстра виробничого навчання у методичній роботі

травень

1.

Підготовка до обміну досвідом: «Мої перші педагогічні знахідки».

Попович Л.М.

2.

Підготовка до виставки власних дидактичних матеріалів, планів уроків, творчих розробок тощо.

Пономарено.Т.Г.,

слухачі школи.

Кiлькiсть переглядiв: 213