Методична робота

Основні завдання методичної роботи:

· Організаційно-методичне забезпечення програм розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти;

· Удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної (професійно-технічної) підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності ступеневого характеру професійної (професійно-технічної) освіти;

· Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;

· Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;

· Організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

· Створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання

Єдина методична проблема: «Підвищення ефективності навчального процесу шляхом запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду»

На основі аналізу діагностування та анкетування педагогічних працівників проводити такі заходи методичної роботи:

Форми методичної роботи Кількість заходів протягом року
1. Інструктивно-методичні наради Щотижня
2. Засідання методичних комісій Щомісяця
3. Предметні тижні Згідно графіку
4. Конкурси фахової майстерності Згідно графіку
5. Виставки методичних розробок січень
6. Участь в роботі обласних методичних комісій. Згідно плану
7. Школа передового педагогічного досвіду Згідно плану
8. Індивідуальні методичні консультації Систематично
9. Відкриті уроки, тижні педагогічної майстерності, майстер-класи Протягом року
10. Проведення серед членів м.к. самоконтролю, взаємоконтролю, індивідуального контролю Протягом року
11. Організація конкурсів, олімпіад, семінарів-практикумів, круглих столів, педагогічних рад, творчих звітів, виховних заходів Протягом року
12. Атестація педагогічних працівників Протягом року
13. Наставництво Протягом року
14. Засідання методичної ради Згідно плану
№ п/п Заходи Відповідальний за виконання Примітка про виконання
СЕРПЕНЬ
1. Проведення методичної наради за участю голів методичних комісій по обговоренню плану роботи на 2018-2019 н.р. Методист Л. Попович
2. Коригування планів роботи методичних комісій; надати допомогу керівникам методкомісій з метою планування роботи на 2018 – 2019 н.р. Методист Л. Попович
3. Планування засідань методичної ради, тематики педагогічних рад Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
4. Скласти план роботи школи передового педагогічного досвіду Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
5. Надання методичної допомоги у складанні поурочно-тематичних планів, планів роботи кабінетів, паспортів кабінетів. Забезпечити педагогів навчальними програмами та державними стандартами. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
6. Підготувати та видати методичний бюлетень: рекомендації щодо проведення І уроку. Методист, бібліотекар С. Устименко
7. Перевірити та затвердити плани роботи методичних комісій. Методист Л. Попович
8. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури, інформаційного збірника МОН Методист Л. Попович
ВЕРЕСЕНЬ
1. Підготовка та проведення І уроку. Розробка методичних рекомендацій. Бібліотекар С. Устименко, керівники груп
2. Участь у роботі педагогічної ради Методист Л. Попович
3. Скласти план відкритих уроків та предметних виховних заходів у ЦПТО Заступник директора Л. Уклеїна
4. Коригувати замовлення у ДЗ «Навчально-методичний кабінет ПТО у Київській обл.» про проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників на навчальний рік методист Л. Попович
5. Видати наказ про створення атестаційної комісії. Директор М. Баран, методист Л. Попович
6. Скласти та затвердити графіки: 1. засідань методичних комісій на І семестр 2. проведення предметних тижнів 3. проведення конкурсів фахової майстерності Методист Л. Попович, ст. майстер О. Старинець, голови методкомісій
7. Робота з навчальною документацією, навчальними програмами, планами, протоколами завдань методичних комісій, методичної ради. Організація співпраці з іншими освітніми установами Заступник директора Л. Уклеїна, методист Л. Попович
8. Надання методичної допомоги викладачам та майстрам у визначенні індивідуальних методичних проблем та складанні планів робіт Методист Л. Попович
9. Методичні рекомендації щодо оформлення у журналах обліку теоретичного навчання та обліку виробничого навчання результатів навчальних досягнень учнів відповідно нормативних документів Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
10. Про участь ЦПТО у моніторингу роботи школи молодого педагога в закладах професійної (професійно-технічної) освіти Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
11. Про участь в обласному огляді-конкурсі роботи кабінетів хімії. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, викладач хімії К. Бондар
12. Розробити завдання для проведення діагностичних контрольних робіт з базових дисциплін новоприйнятого контингенту. Заступник директора Л. Уклеїна, методист Л. Попович викладачі, голови методкомісій
13. Індивідуальна робота з педагогами. Методист Л. Попович
14. Визначити динаміку професійного рівня майстрів в.н., які потребують постійної методичної допомоги Методист Л. Попович
15. Засідання школи передового педагогічного досвіду Методист Л. Попович
16. Провести методичні оперативки: «Журнал теоретичного навчання і робота з ним як головним документом діловодства», «Єдиний орфографічний режим у центрі» Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
17. Вивчення періодичних видань, матеріалів, інтернет-ресурсів, монографій з проблеми: «Підвищення ефективності навчального процесу шляхом запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду» Методист Л. Попович
ЖОВТЕНЬ
1. Засідання методичної ради Заступник директора Л. Уклеїна
2. Інструктивно-методична нарада Заступник директора, методист Л. Попович
3. Створення банку інформації щодо впровадження методичної теми у освітній процес центру Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
4. Засідання атестаційної комісії. Атестаційна комісія
5. Проведення предметних тижнів з предметів за графіком Викладачі предметники
6. Відвідування уроків майстрів в.н. з метою знайомства з методикою викладання Заступник директора Л. Уклеїна, Методист Л. Попович
7. Робота з молодими спеціалістами надання методичної допомоги з метою підвищення їх фахового рівня Заступник директора Л. Уклеїна, Методист Л. Попович
8. Відвідувати уроки педагогічних працівників, які атестуються з метою вивчення досвіду роботи Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович
9. Скласти графік І етапу Всеукраїнських олімпіад з загальноосвітніх предметів, підготувати завдання для першого етапу олімпіад Заступник директора Л. Уклеїна, Методист Л. Попович, викладі загальноосвітніх предметів
10. Підготувати учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін Голови метод комісій, викладачі
11. Поновити стенд “Атестація педагогічних працівників” Методист Л. Попович
12. Розробити умови проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів центру Методист Л. Попович, голови метод комісій, ст. майстри
13. Провести інструктивно–методичну нараду з педпрацівниками з питань організації та проведення атестації педпрацівників Заступник директора Л. Уклеїна, Методист Л. Попович
14. Засідання школи передового педагогічного досвіду. Методист Л. Попович, голови метод комісій
15. Консультації педагогів з індивідуальної методичної тематики Методист Л. Попович
16. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
ЛИСТОПАД
1. Проведення предметних тижнів за графіком Методист Л. Попович, голови метод комісій
2. Організувати участь учнів Центру у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін Методист Л. Попович, викладачі
3. Аналіз педагогічної діяльності педпрацівників, які атестуються. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
4. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
5. Засідання школи передового педагогічного досвіду Методист Л. Попович, голови метод комісій
6. Консультації з розробки та написання методичних розробок уроків теоретичного і виробничого навчання Методист Л. Попович
7. Організувати взаємовідвідування уроків викладачів-методистів, старших викладачів та викладачів вищої категорії молодими та малодосвідченими викладачами, майстрами в.н. Обмін досвідом. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
8. Надавати консультації з написання методичних розробок уроків теоретичного і виробничого навчання, позаурочних заходів, дидактичного матеріалу, наочності (підготовка до виставки) Методист Л. Попович
9. Участь у педагогічній раді Методист Л. Попович
10. Провести індивідуальні методичні консультації з педпрацівниками з питань самоосвіти. Співбесіди з ознайомлення із сучасними педагогічними ідеями Методист Л. Попович
11. Методична оперативна нарада «Сторінками нових методичних видань» Методист Л. Попович
12. Семінар-практикум з поширення передового педагогічного досвіду при підготовці і проведені предметних тижнів, конкурсів фахової майстерності Методист Л. Попович
ГРУДЕНЬ
1. Підготувати завдання адміністративних контрольних зрізів для проведення підсумкової атестації за І семестр Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
2. Відвідування відкритих заходів викладачів та майстрів в/н Методист Л. Попович
3. Поширення передового педагогічного досвіду при підготовці й проведенні тижнів фахової майстерності Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, старший майстер О. Старинець
4. Огляд науково-методичної літератури Методист Л. Попович
5. Проведення предметних тижнів за графіком Методист Л. Попович, голови метод комісій
6. Підготувати методичні папки: «Молодим педагогам»; «Вимоги до сучасного уроку виробничого навчання»; «Діяльність атестаційної комісії»; Методист Л. Попович
7. Аналіз проведення навчально-виховних заходів викладачами та майстрами виробничого навчання що атестуються. Методист Л. Попович, голови метод комісій
8. Засідання голів методичних комісій з приводу заслуховування звітів методичних комісій за І семестр 2018-2019 н.р. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
9. Засідання школи передового педагогічного досвіду. ( звіт за І семестр) Методист Л. Попович, голови метод комісій
10. Провести інструктивно-методичну нараду голів методичних комісій щодо виконання планів роботи. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
СІЧЕНЬ
1. Аналіз стану методичної роботи за І семестр Методист Л. Попович, голови метод комісій
2. Відвідування та участь у педагогічній раді. Методист Л. Попович
3. Підготовка та проведення виставки «По сходинках майстерності» Методист Л. Попович, голови метод комісій
4. Аналіз педагогічної діяльності педпрацівників, які атестуються та підготовка матеріалів для засідання атестаційної комісії Методист Л. Попович, атестаційна комісія
5. Скласти та затвердити графік засідань методичних комісій на ІІ семестр 2018 – 2019 н.р. Методист Л. Попович
6. Аналіз планування методичної діяльності, аналіз протоколів засідань методкомісій. Методист Л. Попович
7. Засідання школи передового педагогічного досвіду Методист Л. Попович, голови метод комісій
8. Забезпечити поповнення методичного кабінету новими надходженнями навчально-методичної літератури; оформити книжкову виставку; поновити картотеку методичної літератури, відеотеку. Методист Л. Попович, бібліотекар С. Устименко
9. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
10. Надання методичної допомоги працівникам у роботі з учнями, що мають заборгованість за результатами першого семестру. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
11. Про організація і проведення місячника методичної роботи в Центрі. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
ЛЮТИЙ
1. Написати характеристики та оформити атестаційні листи педагогічним працівникам, які атестуються Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
2. Надання допомоги педпрацівникам у проведенні творчих звітів з демонстрації результатів їхньої роботи Методист Л. Попович
3. Презентація досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються на підтвердження педагогічних звань. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
4. Підготувати та провести конкурси фахової майстерності (згідно графіка) Заступник директора С. Кукла, голови метод комісій, ст..майстри
5. Консультації для голів методичних комісій Заступник директора Л. Уклеїна, С. Кукла, методист Л. Попович
6. Надання допомоги в проведенні предметних тижнів та тижнів фахової майстерності. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
7. Семінар-практикум з питання підвищення фахової та педагогічної майстерності педагогів Методист Л. Попович, голови метод комісій
8. Проведення предметних тижнів за графіком Методист Л. Попович, голови методкомісій
9. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
10. Проведення тижня методичної роботи Методист Л. Попович
БЕРЕЗЕНЬ
1. Провести засідання методичних комісій з питань організації та проведення підсумкової державної атестації учнів Методист Л. Попович, голови метод комісій
2. Засідання атестаційної комісії. Ознайомити тих, хто атестується з характеристиками в атестаційному листі та результатами атестації Голова метод комісії, атестаційна комісія
3. Відвідування відкритих занять, складання аналітичної довідки Методист Л. Попович
4. Надати методичну допомогу педпрацівникам у складанні плануючої документації з питань підготовки до ДПА. Підготувати та перевірити білети до державної підсумкової атестації Заступник директора Л. Уклеїна
5. Проведення предметних тижнів за графіком Методист Попович Л.М., голови методкомісій
6. Засідання школи передового педагогічного досвіду Методист Л. Попович, голови метод комісій
7. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
КВІТЕНЬ
1. Подання атестаційних матеріалів на встановлення вищої категорії, присвоєння педагогічних звань та нагород у НМК ПТО у Київській області Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
2. Узагальнення та систематизація матеріалів з досвіду роботи викладачів та майстрів в/н, які атестувалися у 2018-2019 н.р. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
3. Підготовка до анкетування педагогічних працівників з метою визначення напрямів науково-методичної роботи з ними. Методист Л. Попович
4. Проведення огляду роботи викладачів та майстрів виробничого навчання щодо створення навчально – методичних комплексів у кабінетах, виробничих майстернях, лабораторіях. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій, рада викладачів, майстрів в.н.
5. Визначення порядку та методики проведення адміністративних зрізів знань. Методист Л. Попович
6. Надання методичної допомоги у підготовці та проведенні предметних тижнів та тижнів фахової майстерності Методист Л. Попович, голови метод комісій
7. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
ТРАВЕНЬ
1. Про підсумки роботи методичної ради за 2018-2019 н. р Методист Л. Попович
2. Надання методичної допомоги у підготовці до ДПА та ДКА Методист Л. Попович
3. Творчі звіти методичних комісій (звіти членів творчих груп про роботу за індивідуальними темами, розгляд методичних рекомендацій) Заступник директора Л. Уклеїна, Методист Л. Попович
4. Виставка матеріалів з досвіду роботи членів творчої груп Методист Л. Попович, члени творчої групи
5. Аналіз виконання плану курсів підвищення кваліфікації за 2018-2019 н.р. Методист Л. Попович
6. Складання плану курсів підвищення кваліфікації та атестації на 2019-2020 н.р. Методист Л. Попович
7. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
ЧЕРВЕНЬ
1. Надати допомогу головам методичних комісій щодо планування роботи на наступний рік Методист Л. Попович
2. Ознайомитися з нормативними документами МОН України Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
3. Проведення підготовчої роботи з педпрацівниками щодо діагностики та анкетування. Методист Л. Попович
4. Проведення анкетування педагогічних працівників з метою визначення напрямів методичної роботи з ними. Методист Л. Попович
5. Проведення діагностики професійної підготовки педагогів на основі результатів анкетування, вивчення їх педагогічних проблем Методист Л. Попович
6. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною проблемою «Підвищення ефективності навчального процесу шляхом запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду». Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
7. Заслуховування звітів методичних комісій за ІІ семестр. Заступники директора з НВР С. Кукла, Л. Уклеїна, методист Л. Попович, голови метод комісій
8. Опрацювання періодики; підбір матеріалів для складання методичних рекомендацій Методист Л. Попович
9. Огляд новинок методичної, психологічної, педагогічної літератури Методист Л. Попович
10. Ознайомлення педпрацівників з психолого-педагогічними новинками Психолог Л. Бабаєва
11. Аналіз стану методичної роботи за 2018 – 2019 н.р. Методист Л. Попович
12. Скласти план роботи на 2019– 2020 н.р. Методист Л. Попович, голови метод комісій

Функції, які виконуються щомісяця

1. Організація курсової перепідготовки педагогічних працівників Методист Л. Попович
2. Участь у роботі апаратних інструктивно-методичних та загальних інструктивно-організаційних нарад, оперативних нарад за участю директора Методист Л. Попович.
3. Організація роботи з розв’язання педагогічних проблем, над якими працює педагогічний колектив Методист Л. Попович
4. Надання методичної допомоги педагогічним працівникам, проведення індивідуальних консультацій Методист Л. Попович
5. Ознайомлення з методичною літературою, пресою Методист Л. Попович
6. Робота з нормативними та розпорядчими документами, матеріалами інформаційного збірника МОН України Методист Л. Попович
7 Відвідування засідань методичних комісій Методист Л. Попович
8 Відвідування занять педагогічних працівників, які атестуються та педагогів-початківців; ознайомлення з навчальними програмами, планами – конспектами Методист Л. Попович
9 Опрацювання періодики. Організація оформлення виставки новинок педагогічної, методичної, психологічної літератури. Методист Л. Попович
10 Організувати індивідуальні консультації з питань педагогіки, методики викладання. Методист Л. Попович
Кiлькiсть переглядiв: 607