Робота Школи передового педагогічного досвіду як важлива ланка методичної роботи в центрі

Школа передового педагогічного досвіду є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, формою поширення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих колег закладу професійної (професійно-технічної освіти), а також формування і удосконалення його.

Школа передового педагогічного досвіду організована й у ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти».

Керівником школи передового педагогічного досвіду є методист – Попович Лілія Миколаївна.

Школа передового педагогічного досвіду працює з постійним складом слухачів (5-10 чол.) за певним навчальним планом і розкладом занять протягом навчального року.

За час роботи Школи ППД можна зазначити застосування різноманітних форм навчально-методичної роботи зі слухачами:

- відвідування уроків та виховних заходів кращих колег центру з метою вивчення їх досвіду роботи;

- практичні заняття з розробки уроків, виховних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників;

- лекції і семінарські заняття;

- консультації;

- співбесіди;

- відвідування керівником Школи передового досвіду уроків та виховних заходів у слухачів школи з наступним їх обговоренням;

- виконання слухачами завдань щодо самостійного опрацювання літератури, застосування у освітньому процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи;

- творчі звіти тощо.

/Files/images/2018/28468195_1834392949906673_3292326128556853906_n.jpg

Керівник Школи ППД у пошуках передового досвіду не покладається тільки на випадок, коли раптово виявлять у роботі того чи іншого педагога щось видатне, оригінальне, корисне. Вивчення передового досвіду піддається організації і спланованому пошуку. Перш за все, і методист, і заступники директора складають орієнтовні питання, які варто вивчити, доводять їх до відома педагогів, стимулюючи їх творчий пошук у певних напрямках. Відтінків та конкретних підходів може бути багато, інколи зовсім несподіваних та незвичайних, але основні, провідні елементи навчально-виробничого та виховного процесу традиційні й добре відомі, зокрема:

1. Підготовка майстра чи викладача до уроку.

2. Зворотний зв'язок, майстерність в опитуванні учнів.

3. Уміння пояснювати матеріал: активізація, проблемність, структурність, різноманітність прийомів, ТЗН тощо.

4. Розвиток здібностей учнів, індивідуальний підхід, робота з обдарованими та слабовстигаючими учнями.

5. Розвиток самостійності учнів, їх уміння добувати знання, моделювати, розв'язувати оригінальні вправи, використовувати знання на практиці тощо. Розвиток працелюбності, любові до розумової праці.

6. Виховання в процесі навчання. Прийоми вироблення переконань, система вимог, особистий приклад викладача, етика тощо.

В методичному кабінеті ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» систематизовано опис передового педагогічного досвіду колег центру укомплектовано каталог передового педагогічного досвіду, систематизовано картки виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду кращих педагогічних працівників центру.

Отже, роль Школи передового досвіду – важлива ланка у структурі методичної роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти в цілому. Це - діяльнісний майданчик вивчення, популяризації індивідуального або колективного досвіду, вирішення окремої освітньої проблеми.

Положення про Школу ППД

План роботи ППД на 2018-2019 н.р.

Специфіка вивчення ППД

Рекомендації по вивченню ППД

Поширення ППД

Пам'ятка

Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ППД

Критерії оцінювання ППД

Кiлькiсть переглядiв: 637