/Files/images/ohorona_prats/Сканировать3.JPG

Аналіз роботи бібліотеки за 2016-2017 навчальний рік

Бібліотека ЦПТО є найважливішим культурно-освітнім, виховним та науково-методичним центром, який виконує важливу роль у організації навчально-виховного процесу, тому головне завдання бібліотекаря – сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; вихованню загальної культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книг; формувати вміння користуватися бібліотекою, довідковим апаратом; сприяти самоосвіті педагогів та учнів з допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи; забезпечувати літературою для задоволення їхніх соціальних і культурних потреб.

Бібліотека обслуговує 409 читачів

Із них:

учнів – 303

педпрацівників – 56

технічний персонал - 28

інших - 22

Найважливішою складовою діяльності бібліотеки є формування книжкового фонду, його комплектування, від якості якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування читачів.

Протягом звітного року бібліотека отримала по держзамовленню -15 примірників на суму 1488 грн. 47 коп, за кошти центру придбано 9 книг на суму 918 грн. 50 коп.

На 01.06 2017 року книжковий фонд становить – 20905 примірників

В тому числі:

Підручників – 11825 примірників

Художньої літератури – 4490 примірників

Методичної – 541 примірник

Іншої – 4049 примірників.

Навчальний рік почався з переоформлення читацьких формулярів у зв’язку з переведенням учнів на наступні курси навчання та зарахування учнів першого курсу в центр. Для першокурсників були організовані екскурсії до бібліотеки, під час яких вони ознайомились з «Правилами користування бібліотекою» та отримали підручники.

Протягом року велика увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. Під час видачі літератури проводились рекомендаційні бесіди з учнями, консультації щодо вибору літератури біля книжкових полиць, бесіди про прочитану книгу, завідувач бібліотеки намагалась якнайкраще задовольнити потреби читачів у художній, навчальній, довідковій та іншій літературі.

У бібліотеці центру діють три комп’ютери , два з доступом до всесвітньої мережі Інтернет та підключений безпровідниковий Інтернет (WI-FI). Це дає змогу бібліотекарю та читачам знаходити потрібну інформацію, яка відсутня в фонді бібліотеки.

Завідувачем бібліотеки оформлені тематичні папки: «Голодні роки в Україні», «Звичаї народів світу», «На смішних меридіанах», «На допомогу кухарю, кондитеру», «Екологічні наслідки Чорнобиля», «Величні думки великих людей» та інші, які надають значну допомогу в задоволенні запитів читачів.

З метою максимального розкриття книжкового фонду в читальній залі постійно діють книжкові виставки: «Здобутки. Досвід, Перспективи», «Вернісаж книжкових новин», «Це повинен знати кожен», «У світі цікавого», «Моя професія – моє покликання».

До визначних та пам’ятних дат в бібліотеці ЦПТО були оформлені тематичні книжково-журнальні полиці: «Незалежній Україні – слава нині і повік»», «Вклонімось до землі тим, хто в серці буде жити вічно», «Від Путивля до Карпат», «Мова наша – серце наше», «Скорботна свічка пам’яті святої», «Богуславщина: героїчний шлях боротьби і перемог», «Через віки з любов’ю», «Пам’ятаємо минуле заради майбутнього», «Невмирущий Кобзар», «Вклонімось книзі, мудрості вклонімось» та інші.

Проведено бібліотечні огляди літератури: « Богуславщина в художній літературі», «Наркоманія – дорога в прірву»; бесіди: «Пам’яті героїв Крут», «Святі місця рідної землі», «Про захворювання, зумовлені сексуальними контактами», «За Україну, за її долю»; інформаційні хвилини «Майбутня доля мислилась соборно», «М. Грушевський: життя і діяльність очима нащадків», «Знати, щоб захистити себе», «Відверто про необхідне», «П’ять хвилин з мистецтвом».

Завідувач бібліотеки своєчасно інформувала викладачів та учнів про надходження нових підручників, програмної та методичної літератури.

Знайомила педагогічних працівників з новинками фахових видань, яких на сьогодні бібліотека отримує 39 назв, що дає змогу надавати допомогу в використанні новітніх технологій під час підготовки та проведення уроків, виховних заходів. З цією метою бібліотекаремпроводились огляди новинок педагогічної преси, оформлювались виставки «Сторінками нових методичних видань», постійно поповнюється картотека «Інноваційні освітні методики».

З метою виховання культури читання, залучення учнів до пошуку необхідної інформації в рамкам проведення Тижня бібліотеки був проведений бібліотечний урок «Словник – інструмент пізнання світу», інтелектуальна гра «Пошук книжкових скарбів»; оформлено газету «Вклонімось книзі, мудрості вклонімось» та книжкову виставку «На ваші всі Що? Де? Коли? Розумні книги відповідь дадуть завжди».

З метою зацікавлення учнів, при проведенні масових заходів використовувались різні форми і методи роботи. Спільно з вихователем П. І. Сербою проведено брейн-ринг «Шляхами козацької слави»; з вихователем О. М. Кулик урок мужності «Вклонімось низько до землі тим, хто виборює для нас мир»; годину спілкування «Чарівні звуки вальсу»; годину пам ‘яті «Афганістан болить моїй душі»; відеоогляд «Т. Г. Шевченко – художник з душею поета».

Протягом року бібліотекар займалась комплектуванням та організацією книжкового фонду. Щоквартально здійснювала передплату періодичних видань; вела індивідуальний та сумарний облік бібліотечного фонду; поповнювала картотеки: газетно-журнальних статей, краєзнавчу, підручників та систематичний і алфавітний каталоги. Провела інвентаризацію бібліотечних фондів підручників. Протягом року провела акцію «Подаруй книгу бібліотеці», в ході якої придбано 16 нових підручників на суму 1205 гривень.

1червня 2017 року завідувач бібліотеки брала участь у обласному семінарі бібліотечних працівників ПТНЗ, на якому виступила з презентацією «Система підготовки та проведення інформаційних заходів на базі бібліотеки ДНЗ «Богуславський ЦПТО».

І. Основні завдання і напрямки бібліотеки на 2017-2018 навчальний рік

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації.

Сьогодні основними завданнями бібліотеки ДНЗ «Богуславський ЦПТО» є:

1. Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного самообслуговування.

2. Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості.

3. Надання інформаційно-методичної допомоги педагогам, майстрам виробничого навчання та учням в оволодінні основами наук, в задоволенні інформаційних потреб користувачів.

4. Виховання в учнів культури читання; формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, базами даних, навчання пошуку інформації у мережі Інтернет та її зберіганню.

5. Розвиток у учнів творчої думки, пізнавальних інтересів та шанобливого ставлення до книги і бібліотеки.

6. Систематична робота бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення книжкового фонду.

ІI. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ

№з/п Основні показники роботи Станом на 01.09.2017 План на поточний рік Виконано в поточному році
1 Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) 9079 9133
Загальнополітична 707 720
Технічна 1664 1700
Сільськогосподарська 84 84
Художня 4491 4495
Інша література 2134 2134
На електронних носіях 2 5
Періодичні видання 39 39
Фонд підручників 11825 11900
2 Кількість читачів: 409 420
учнів 303 320
педагогічних працівників 56 54
технічний персонал 28 30
інші 22 25
3 Книгозабезпеченість 22,1 22,2
4 Читаність 7,2 10
5 Відвідуваність 8,2 10-12
6 Обертаність 0,32 0,5

III. Діяльність бібліотеки щодо гуманізації навчально-виховного процесу та духовного становлення учня

№ з-п ЗАХОДИ Строк проведення відповідальний Відмітка щодо виконання
3.1 Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб. Індивідуальна робота з читачами.
1. Провести екскурсії для учнів 1 курсу. ІІІ декада вересня Бібліотекар
2. Ознайомити учнів із бібліотечним фондом та «Правилами користування бібліотекою та книгою» ІІ-ІІІ декада вересня Бібліотекар
3. Оформити картотеку читацьких формулярів та перереєструвати читачів. ІІ декада вересня Бібліотекар
4. Під час запису та перереєстрації читачів до бібліотеки виявити їх інтереси, інформаційні потреби Вересень Бібліотекар
5. Оформити «Зошит обліку користувачів інтернету» І декада вересня Бібліотекар
6. Організувати абонентне обслуговування читачів художньою, науково-технічною, методичною та іншою літературою. (Допомога читачам у виборі літератури). Протягом року Бібліотекар
7. Організувати обслуговування користувачів у читальному залі. (Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури, використанні періодичних видань тощо) Протягом року Бібліотекар
8. Провести аналіз читацьких формулярів, виявити боржників Протягом року Бібліотекар
9. Організувати прийом підручників від учнів наприкінці навчального року Травень-червень Бібліотекар
9. Провести «Тиждень бібліотеки» (план тижня додається) ІІІдекада вересня Бібліотекар

3.2 Взаємодія бібліотеки з інженерно-педагогічним колективом

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка щодо виконання
1 Спільно з педагогічним колективом працювати над методичною проблемою «Формування професійної та життєвої компетентності учнів шляхом розвитку стійкого інтересу до майбутньої професії» Постійно Бібліотекар Методист педколектив
2 Підготувати виступ на педраду «Роль бібліотеки ЦПТО у навчально-виховному процесі» ІІ декада Жовтень Бібліотекар
3 Підбір літератури, оформлення книжкових виставок для проведення предметних тижнів, тижнів фахової майстерності та виховних заходів Постійно Бібліотекар
4 Огляд новинок методичної літератури, періодики Постійно Бібліотекар
5 Підбір матеріалів, оформлення книжкових полиць до ДПА, ДКА та ЗНО Постійно Бібліотекар
6 Надання методичної допомоги керівникам груп, гуртків в підготовці та проведенні виховних заходів, занять Постійно Бібліотекар
3.3 Довідково-інформаційне обслуговування
1. Провести моніторинг інформаційних потреб користувачів бібліотеки (педагогічних працівників та учнів) за допомогою опитування . ІІІ декада вересня Бібліотекар
2. Постійно здійснювати масове та індивідуальне інформаційне обслуговування через: - виставки нових надходжень; - перегляди літератури, яка надійшла до фонду; - усне інформування на нарадах викладачів та майстрів виробничого навчання Протягом року Бібліотекар
3. Поповнювати постійно діючі книжкові виставки «Здобутки. Досвід. Перспективи», «Моя професія – моє покликання», «Вернісаж книжкових новин». Постійно Бібліотекар
4. Постійно поповнювати тематичні папки: - «Мова – душа народу»; - «Величні думки великих людей»; - «Екологічні наслідки Чорнобиля»; - «Голодні роки в Україні»; - «Звичаї народів світу» - «Літописні сторінки Богуславщини»; - «Про нас пишуть»; - «Хто матір забуває, того бог карає» Постійно Бібліотекар, актив бібліотеки
5. Проводити дні інформації для педагогічних працівників «Новинки бібліотеки». Протягом року Бібліотекар методист
6. Разом із викладачами та майстрами виробничого навчання провести Дні спеціаліста. ІІ декада січня ІІ декада квітня Бібліотекар, викладачі спецдисциплін та майстри в/н
10. Підготовити бібліографічні списки по професіям . Протягом року Бібліотекар
3.4 Формування інформаційної культури особистості учнів
1. Провести бібліотечні уроки: «Бібліотека – інформаційний центр ЦПТО», «Робота з довідковою літературою», «Запитуйте про все, що вас цікавить», «Як правильно читати книги», «Історія створення книги», «Каталоги і картотеки» ІІ декада вересня І декада листопада ІІІ декада грудня І декада лютого ІІ декада березня Бібліотекар Актив бібліотеки
3.5 Ведення довідково-бібліографічного апарату та довідково-бібліографічне обслуговування
1. Каталогізація нової літератури, розстановка карток з описом в каталоги. Протягом року Бібліотекар
2. Продовжити ведення, поповнення та редагування картотек бібліотеки. Протягом року Бібліотекар
3. Постійно вести аналітико-синтетичну обробку матеріалів для тематичних картотек із газет та журналів. Протягом року Бібліотекар
4. Продовжувати вести картотеку підручників. Протягом року Бібліотекар

ІV. Масова робота з популяризації літератури

1. Громадянське та патріотичне виховання. Краєзнавча робота

Назва заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1 Книжково-журнальна виставка «Україна – єдина країна» І декада вересня Устименко С.О.
2 Краєзнавча панорама « Моя земля – мій рідний Богуслав». І декада вересня Устименко С. О.
3 Поетичний альманах «Торкнусь душею рідних небокраїв» (до 985- річчя заснування Богуслава) ІІІ декада вересня Устименко С.О. Мусієнко Г. К.
4 Відеоогляд «Славетні лицарі українського народу»(до Дня українського козацтва). ІІ декада жовтня Устименко С. О.
5 Бінарний урок «За мир у всьому світі – це значить за життя»». ІІІ декада вересня Устименко С. О. Кулик О. М. Дмитренко В. В.
6 Усний журнал «Їх імена в літописі Другої Світової » (до Дня визволення України від фашистських загарбників). ІІІ декада жовтня Кулик О. М. Устименко С.О. Серба П. І.
7 Книжкова виставка «Барвисте розмаїття української мови» (до Дня української писемності та мови). І декада листопада Устименко С.О.
8 Книжково-журнальна виставка «Нам пам’ять серця не дає покою ». (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій). ІІІ декада листопада Устименко С. О.
9 Вечорниці «Свято жіночої долі». І декада грудня Кулик О. М. Устименко С. О.
10 Інтелектуальна гра «Я люблю Україну» (до Дня Соборності України). ІІІ декада січня Кулик О. М. Устименко С.О.
11 Інформхвилинка «Ось так кувалась наша воля й незалежність» (до Дня Героїв Крут). ІІІ декада січня Дмитренко В.В.
12 Виставка-пам’ять «Героїчне минуле Богуславщини» (до Дня визволення Богуславщини ). І декада лютого Устименко С.О.
13 Урок пам’яті «Герої нашого часу» ІІІ декада лютого Серба П. І. Кулик О. М. Устименко С. О.
14 Виставка-реквієм «Афганістан болить моїй душі»

ІІ декада лютого

Устименко С. О.
15 Книжкова виставка «Герої не вмирають » (День героїв Небесної сотні) ІІІ декада лютого Устименко С.О.
16 Усний журнал «Жінки, що змінили світ» І декада березня Кулик О.М. Устименко С.О.
17 Виставка-спогад « Мужність і відвага крізь покоління ». (до Дня Перемоги) І декада травня Устименко С.О.
18 Брейн – ринг «Пізнаємо Європу разом» (до Дня Європи) ІІ декада травня Устименко С. О. вихователі
19 Виставка-полеміка «Україна на шляху до європейської спільноти» (до Дня Європи) І декада травня Устименко С. О.

2. Морально – правове виховання. Формування здорового способу життя

1 Інформхвилинка «Україна – правова держава». І декада вересня Устименко С. О.
2 Бесіда «Безпека учня в Інтернеті». ІІІ декада жовтня Бабаєва Л. М.
3 Виставка-роздум «Наркоманія – пастка для молоді». ІІІ декада листопада Устименко С.О.
4 Виставка-застереження «Людина і СНІД: знати і бути насторожі». І декада грудня Устименко С. О.
Бесіда «Торгівля людьми: як не потрапити в пастку» ІІІ декада січня Устименко С. О. Бабаєва Л. М.
5 Інформхвилинка «Підліток і алкоголь» ІІ декада лютого Устименко С.О. Марченко Л. І.
6 Діалог-огляд «Молодіжні субкультури» . ІІ декада березня Устименко С. О.
7 Етична бесіда «Великодній розмай». ІІІ декада квітня Устименко С. О.

3. Трудове та фізичне виховання

1 Книжкова виставка: «Олімпійське сузір’я: сильні духом прославляють Україну ». ІІ декада вересня Устименко С.О.
2 Історично-пізнавальний калейдоскоп «Оживає дух козацький » (до Дня українського козацтва) ІІ декада жовтня Кулик О. М. Устименко С. О
3 Виставка-реклама «Станемо спеціалістами європейського рівня». ІІІ декада листопада Устименко С.О.
4 Огляд літератури: «Моя професія - будівельник». ІІІ декада грудня Устименко С.О.
5 Виставка літератури: «Робітнича професія – дорога в самостійне життя». І декада січня Устименко С. О.
6 Бесіда: «Бути здоровим – це стильно, модно красиво». ІІ декада лютого Устименко С. О. Керівник групи
7 Інтелектуальна гра «У світі професій» І декада квітня Устименко С.О. вихователі

4. Художньо – естетичне виховання

1 Тиждень бібліотеки «Книга – міст у світ знань» 1. Випуск газети «Інформація – шлях до знань» 2. Виставка книг «Літературний фуршет» 3. Поетичний альманах «Торкнусь душею рідних небокраїв» 4. Акція «Підтримай бібліотеку - подаруй книгу » 5. Бінарний урок «За мир у всьому світі – це значить за життя»». ІІ декада вересня Устименко С.О. . Кулик О. М. Актив бібліотеки Керівники груп Дмитренко В. В. Андросов В. Г
2 Інформ хвилинка «Творці пастельної музики» (до Дня художника) І декада жовтня Устименко С.О.
3 Оформити куточок: «Письменники – ювіляри». -175 років від виходу в світ(1842) у Харкові першого повного видання поеми І. П. Котляревського «Енеїда»; -110 років від дня народження Івана Багряного(1907-1963), українського письменника; -345 років від дня народження Пилипа Орлика(1672-1742), гетьмана України; -145 років Богдана Лепкого (1872-1941), українського письменника; -105 років від дня народження А. Малишка (1912-1970), українського поета; -350 років з дня народження Джонатана Свіфта (1667-1754), англійського письменника; -295 років від дня народження Григорія Сковороди (1722-1794), українського філософа; -125 років від дня народження Миколи Куліша (1892-1937), українського драматурга; -220 років від дня народження Генріха Гейне (1797-1856), німецького поета; -140 років від дня народження Гната Хоткевича (1877-1938), українського письменника Вересень Жовтень Жовтень Листопад Листопад Листопад Грудень Грудень Грудень Грудень Устименко С.О.
4 Інформ - хвилинки: «Книги - ювіляри» . Протягом року Устименко С. О.
5 Бесіда «Поетеса «срібної» доби» (до 125-річчя від дня народження Марини Цветаєвої) ІІ декада жовтня Секретар А. Д.
6 Мовознавчий турнір «Бринить, співає наша мова» І декада листопада Устименко С. О. Кулик О. М.
7 Інформ-досьє «Сім чудес світу» ІІІ декада січня Устименко С.О.
8 Тематична виставка «Січень крокує – свята дарує» І декада січня Устименко С. О.
9 Літературна година «Любовна лірика в творчості українських поетів» ІІ декада лютого Устименко С.О. Кулик О. М.
10 Виставка-рекомендація «Шануймо, друзі, рідну мову – культури нашої основу». (до Міжнародного дня рідної мови) ІІІ декада лютого Устименко С.О.
11 Виставка-пам’ять «Вінок шани Кобзареві» (до роковин Т. Г. Шевченка) І декада березня Устименко С.О.
12 Година спілкування «Чарівний світ поезії» ІІІ декада березня Устименко С. О. Кулик О. М.
13 Виставка поетичних видань «Завжди спішу до рідної оселі, де вперше дитинства казка розцвіла» (до Дня матері) І декада травня Устименко С. О.

5.Екологічне виховання

1 Книжкова полиця: «Обіймемо землю красою й любов’ю». ІІІ декада жовтня Устименко С.О.
2 Бесіда: «Екологія – турбота кожного». ІІІ декада грудня Устименко С.О.
3 Виставка –спомин «Все перекреслив урановий атом» (до Дня Чорнобильської трагедії та Міжнародного дня памяті жертв радіаційних аварій та катастроф) ІІ декада квітня Устименко С.О.
4 Година спілкування «Людство та довкілля» ІІІ декада квітня Устименко С.О. Кулик О. М.
V. Формування бібліотечного фонду
1. Оформити замовлення на навчальну літературу (згідно бланків-замовлень, які отримує бібліотека від МНЦ ПТНЗ Київської області) Протягом року Бібліотекар
2. Провести акцію «Підтримай бібліотеку – подаруй книгу» Протягом року Бібліотекар Актив бібліотеки
3. Організувати передплату на періодичні видання на 4 квартал 2017 року та на 2018 навчальний рік. Протягом2017-2018 року щоквартально Бібліотекар
4. Здійснювати комплектування бібліотечного фонду літературою, нормативно-технічною документацією, навчально-програмною документацією через КЗ КОР «Сервісно-ресурсний центр» ПТНЗ Київської області, видавництва та книжкові магазини. Протягом року По мірі надходження Бібліотекар
5. Здійснення обліку (реєстраційного, сумарного та індивідуального), технічної обробки, каталогізації, розміщення всіх видів видань, що надійшли до бібліотеки. Протягом року Бібліотекар
6. Постійне оформлення «Журналу обліку літератури, що прийнята взамін загубленої». Протягом року Бібліотекар
7. Виявлення зношених, застарілих, втрачених видань. Регулярне оформлення актів на списання літератури. Протягом року Бібліотекар
8. Систематичне здійснення розстановки літератури за таблицями ББК та обезпилювання літератури. Протягом року Бібліотекар
9. Поновлення поличних роздільників. І-ІІ декада січня Бібліотекар
VI. Підвищення кваліфікації. Організаційно-методична робота
1. З метою підвищення кваліфікації: - регулярне відвідування семінарів-нарад бібліотекарів ПТНЗ Київської області та участь у їх проведенні; - систематичне ознайомлення з новою літературою та з матеріалами розсилки пошукової системи Google з бібліотечної справи та бібліографії; - постійно підвищувати власний рівень комп’ютерної грамотності; - постійно відвідувати заходи колег – членів методичної комісії виховної роботи; - брати активну участь у роботі методичних об’єднань центру. Протягом року Бібліотекар
VII. Бібліотечна рада та робота з активом
1. 2. Сформувати бібліотечну Раду. Залучати актив бібліотеки до роботи: - ремонт книг; - робота з боржниками; - обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки; - залучення учнів до підготовки та проведення масових заходів у бібліотеці та в центрі. протягом року Бібліотекар
3. Провести заняття з бібліотечним активом на теми: - Бібліотека. Структура бібліотеки (абонемент, читальний зал, книгосховище) - Розташування книг в бібліотеці - Система каталогів та картотек в бібліотеці, їх призначення - Каталожна картка та бібліографічний опис. Вересень Жовтень Грудень Лютий Бібліотекар
3. Участь активу в акції «Підтримай бібліотеку - подаруй книгу» Вересень - квітень Бібліотекар
4. Допомога бібліотекарю в організації санітарних днів. ІІІ декада кожного місяця Бібліотекар

VIII. Поліпшення матеріально-технічної бази бібліотеки

№ 3/п Заходи Термін виконання
1. Провести косметичний ремонт у книгосховищі бібліотеки Протягом року
2. Придбати стіл-кафедру для бібліотеки До 1 листопада 2017 р.
3. Придбати стенд « Державні символи України» До 1 вересня 2017 р.
4. Придбати бібліотечну техніку (Щоденник, каталожні роздільники та картки) До 1вересня 2017р.
5. Замінити вікна в бібліотеці Протягом навчального року
6. Придбати багатофункціональний кольоровий принтер Протягом навчального року
7. Придбати переносний виставковий стенд До 1 листопада 2017 р.
8. Придбати сучасний стенд – 2 шт. Протягом навчального року

Бібліотекар С. О. Устименко

Кiлькiсть переглядiв: 240