Відповідність бібліотечного фонду запитам користувачів:

Основний бібліотечний фонд – 9098

Фонд підручників – 11834

Забезпеченість загальноосвітніми підручниками (%) : - 71,1%

До 70%

71% - 89%

90% - 100%

Забезпеченість підручниками для спецдисциплін (%): - 85%

До 70%

71% - 89%

90%-- - 100%

Кiлькiсть переглядiв: 220