Презентація кабінету хімії

Уся робота кабінету хімії проводиться відповідно до плану роботи Центру і сприяє реалізації науково-методичної проблеми - "Підвищення ефективності освітнього процесу шляхом запровадження передового педагогічного і виробничого досвіду ".

Мета роботи кабінету хімії полягає у створенні умом для забезпечен­ня якісної хімічної освіти учнів, формуванні сучасної компетентної осо­бистості випускника, здатного до самостійної творчої діяльності та застосу­вання набутих знань з основ хімії у житті.

Основні завдання кабінету хімії:

· формування компетентного, конкурентоспроможного, успішного учня - майбутнього науковця, фахівця-професіонала зі сформо­ваними предметними компетенціями на уроках, під час організації позакласної та науково-дослідницької роботи з учнями;

· розвиток інтелектуального потенціалу особистості на уроках хімії та в позакласній роботі;

· забезпечення використання викладачем хімії сучасних інноваційних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання;

· поповнення матеріально-технічної бази, науково-методичної та фа­хової літератури, комп'ютерного забезпечення кабінету.

За основу діяльності кабінету взято такі принципи: науковості, сис­темності, логічності, послідовності, доступності, природовідповідності, на­очності, практичності, перспективності, здоров'язбереження, успішності.

/Files/images/hmya/DSC_0157коп.jpg

На вхідних дверях є табличка з написом "Кабінет хімії".

У кабінеті оформлено постійну експозицію. До неї входять:

Ø державна символіка;

Ø інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;

Ø портрети видатних учених-хіміків;

Ø класифікація неорганічних речовин;

Ø таблиця періодичної системи хімічних елементів Д. Менделєєва;

Ø електрохімічний ряд напруг металів;

Ø таблиця розчинності солей, основ і кислот;

Ø критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії.

/Files/images/hmya/DSC_0152.JPG

До змінної експозиції входять:

v виставка кращих учнівських робіт;

v орієнтовні завдання тематичного оцінювання, підсумкової держав­ної атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

v додаткова інформація до навчальної програми;

v краєзнавчі матеріали;

v результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;

v завдання та результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

Кiлькiсть переглядiв: 148