Відкритий урок із захисту Вітчизни (викладач Шелудько А.П.)


Відкритий урок з виробничого навчання ( майстер виробничого навчання Ткалич В.В.)


Відкритий урок з виробничого навчання ( майстер виробничого навчання Шишмарьов С.О.)Відкритий урок з англійської мови (викладач О.О.Воліченко)


7 грудня 2015 року майстром виробничого навчання Руденко Ольгою Василівною в групі №13 за професією « Кухар, офіціант, бармен» був проведений відкритий урок виробничого навчання на тему: « Приготування котлетної маси з м'яса та напівфабрикатів з неї». /Files/images/IMG_2075.JPG

Учні мали змогу закріпити теоретичні знання з підбору інструментів, посуду, дотримання вимог санітарії та гігієни, навчились формувати з котлетної маси напівфабрикати: котлету, шніцель, биток.

Урок проведено на належному методичному рівні. При обговоренні майстри виробничого нвчання мали можливісь оцінити проведений урок та обмінятись досвідом.

/Files/images/IMG_2076.JPG30 листопада в групі №13 " Кухар, офіціант, бармен " викладачем спецтехнологій Пономаренко Тетяною Григорівною був проведений відкритий урок з «Технології приготування їжі з основами товарознавства» з теми "Обробка лускатої риби ".

/Files/images/DSC_0288.JPG

Під час проведення уроку використовувались наочність: плакати, картки завдання, робота в групах.

/Files/images/DSC_0291.JPG Учні на уроці були активними демонстрували знання з попередньо вивчених тем, спостерігалася співпраця викладача та учнів. Урок проходив в атмосфері взаємоповаги та спокою і був проведений на високому методичному рівні.


27 листопада 2015 року був проведений урок виробничого навчання з обміну досвідом в групі № 11 за професією « Штукатур, лицювальник- плиточник, маляр»

/Files/images/IMG_1746.JPG Тема уроку: «Накидання розчину ковшем». Майстер виробничого навчання Коломієць Ольга Василівна провела урок на належному методичному рівні. Під час повторення попередньої теми використовувались інтерактивні методи, а саме: конкурси «Чорний ящик», «Допиши речення», « Хто швидше». Поточний інструктаж проходив у вигляді змагання між бригадами , учні мали можливість оволодіти початковими вміннями та навичками виконання накидання розчину ковшем на поверхню стіни. По завершенню уроку майстер виробничого навчання спільно з бригадирами провів детальний аналіз та оцінювання роботи учнів.

11.11.2015 року проведений відкритий урок виробничої практики в групі №21 з теми «Опорядження віконних укосів листами сухої штукатурки» Урок провела майстер виробничого навчання Кабалик З.С.


./Files/images/IMG_1718.JPG

/Files/images/IMG_1732.JPG


12.11.2015 року проведений відкритий урок виробничої приктики в групі №21 з теми «Опорядження дверних укосів листами сухої штукатурки». Урок провела майстер виробничого навчання Михайленко Г.В.


12 листопада 2015 року був проведений відкритий урок з географії. Урок провела викладач Лілія Миколаївна Попович. Тема уроку: «Етапи формування світового господарства. Міжнародний географічний по­діл праці (МГПП). Сучасне світове господарство. Поняття «науково-технічна революція» (НТР), її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва»

Учні під час відкритого уроку висловлювали власну думку, дискутували, доповідали, активно працювали. Була використана групова форма роботи й міжгрупова взаємодія. У груповій роботі кожна команда мала своє завдання, яке було пов′язане з їхньою професією «Слюсар з ремонту автомобілів».

Під час пояснення нової теми викладач використовувала інформаційні технології (презентація, пошук інформації в Інтернеті).

Продемонструвала власні педагогічні прийоми, що дозволили зробити простим і зрозумілим складний матеріал, тобто використовувала ігрові форми навчання.

Учні на уроці працювали активно і показали хороший рівень знань з предмета. Мета уроку досягнута. Урок проведений на високому науково-методичному рівні.


31 березня майстром виробничого навчання Мацаєнко Ганною Андріївною був проведений відкритий урок з теми «Приготування страв з дрібно шматкового м’яса: печеня київська, печеня домашня».

Урок був проведений на належному методичному рівні. Учні були теоретично підготовлені, на уроці майстер використовував практичні покази та мультимедійну презентацію згідно теми уроку. Учні активно працювали під час проведення вступного інструктажу, майстер проводив цільові обходи робочих місць, роблячи зауваження та попереджуючи помилки. На заключному інструктажі були виставлені оцінки учням та підведені підсумки уроку.


24.03.2015року проходив відкритий урок, який проводила майстер виробничого навчання Руденко Ольга Василівна. Тема уроку «Приготування гарячих змішаних напоїв». На уроці майстер продемонструвала високий рівень професійної майстерності та достатній методичний рівень. Учні на уроці готували:»Грог чайний», «Грог медовий», «Грог молочний» працювали активно з цікавістю та наполегливістю. Під час проведення уроку було досягнуто поставленої мети. Урок проведено на достатньому методичному рівні.


25 березня 2015року проходив відкритий урок, який проводила майстер виробничого навчання Старинець Людмила Семенівна. Тема уроку «Приготування та оформленя змішаних напоїв». Урок був проведений на належному методичному рівні, учні теоретично підготовлені, на уроці майстер використовував практичні покази та мультимедійну презентацію згідно теми. Учні активно працювали під час проведення вступного інструктажу. Метою уроку було навчити учнів готувати змішані напої та акцентувати увагу на особливості їх приготування. Під час проведення уроку було досягнуто поставленої мети. Урок проведено на достатньому методичному рівні.18 лютого 2015 року викладачем спецпредмета «Облік, калькуляція і звітність» Степенко О.В. проведено відкритий урок з теми «Порядок калькуляції продажної ціни на продукцію власного виробництва. Складання калькуляційних карток».

На уроці викладач продемонструвала високий рівень методично-професійної майстерності: використано інноваційні методи пояснення нового матеріалу, з використанням діапроектора; розроблено і випущено кожному учневі методичні додатки і роздатковий матеріал для самостійної роботи; виготовлено таблицю – бланк «Калькуляційної картки»; підготовлено виставку довідкової літератури.

Учні на уроці працювали активно і показали хороший рівень знань з предмета. Цікавим завершенням уроку був кросворд, пов’язаний з темою уроку. Мета уроку досягнута. Урок проведений на високому науково-методичному рівні.


26.11.2014року проходив відкритий урок, який проводила майстер виробничого навчання Царенко Світлана Леонідівна. Тема уроку «Приготування напівфабрикатів з котлетної». На уроці майстер продемонструвала високий рівень професійної майстерності та достатній методичний рівень. Учні працювали активно з цікавістю та наполегливістю працювали на уроці. Метою уроку було навчити учнів готувати напівфабрикати з котлетної маси та акцентувати увагу на особливостях формування та панірування їх . майстер пов’язав урок із виробництвом: в м’ясному цеху складалася м’ясорубка і запускалася в роботу. Під час проведення уроку було досягнуто поставленої мети. Урок проведено на достатньому методичному рівні.


19 листопада 2014року проходив відкритий урок, який проводила майстер виробничого навчання Лелека Валерія Валеріївна. Тема уроку «Страви з запечених овочів». На уроці майстер продемонструвала високий рівень професійної майстерності та достатній методичний рівень. Учні працювали активно, були добре підготовлені теоретично, з цікавістю та наполегливістю працювали на уроці. Метою уроку було навчити учнів готувати запечені страви з овочів та акцентувати увагу на особливостях приготування цих страв. Під час проведення уроку було досягнуто поставленої мети. Урок проведено на достатньому методичному рівні.


17 листопада майстром виробничого навчання Гамарник Яною Олександрівною був проведений відкритий урок з теми «Приготування солянок».

Урок був проведений на належному методичному рівні, учні теоретично підготовлені, на уроці майстер використовував практичні покази. Учні активно працювали під час проведення вступного інструктажу, майстер проводив цільові обходи робочих мсць, роблячи зауваження та попереджуючи помилки. При дегустації солянок було виявлено помилки, на які майстер звернула увагу. На заключному інструктажі виставлені оцінки учням та підведено підсумки уроку.


11 листопада в групі №33 " Кухар, офіціант, бармен " старшим викладачем Чалою Вірою Миколаївною проведений відкритий урок з біології на тему "Віруси, їх хімічний склад, будова , життєві цикли ". Під час проведення уроку використовувались інтерактивні форми і методи навчання – це метод проектів, робота в групах.Тема уроку була тісно пов’язана з майбутньою професією. Учні самостійно готували повідомлення про віруси, їх будову і хімічний склад. Вдалим завершенням уроку був біологічний диктант. Урок проведений на високому методичному рівні.


4 листопада відбувся відкритий урок виробничого навчання у групі №22 з професії " Муляр, столяр будівельний". Урок провів майстер виробничого навчання Кауненко Володимир Хомович. Тема уроку "Розмітка заготовок. Виконання прийомів пиляння". Майбутні столярі будівельники на чолі з досвідченим майстром удосконалювали навички розмітки заготовок та прийоми пиляння деревини.


9 жовтня 2014 року був проведений відкритий урок виробничого навчання майстром Коломієць Ольгою Василівною на тему:″ Обклеювання поверхонь паперовими шпалерами ″. Теоретичний матеріал був перевірений з використанням елементу гри ″ Технологічний бій ″ .Під час уроку виробничого навчання майстер організовувала багаторазові повторення певних дій з метою вдосконалення процесу їх виконання та перетворення окремих елементів у навичку. В процесі заключного інструктажу учні оцінювали виконану роботу.


25 вересня 2014 року майстром виробничого навчання Гаврилюком Олександром Олександровичем проведений урок на тему: « Мурування фундаменту з бутового каменю». Учні змогли закріпити набуті теоретичні знання при будівництві фундаменту. Кожен учень був забезпеченим будівельним матеріалом та інструментами і зміг особисто виконати всі етапи будівництва. Доцільно відзначити , що урок проходив на будівельному полігоні , а на заключному етапі учні виступали у якості експертів при оцінюванні виконаних робіт. Урок проведено на належному науково – методичному рівні

Кiлькiсть переглядiв: 1061