ОСВІТНІ СТАНДАРТИ, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ПРОГРАМИ

Міністерство освіти і науки України продовжує оновлювати професійно-технічну освіту, впроваджуючи державні стандарти з конкретних робітничих професій на модульно-компетентнісній основі.

Модульно-компетентнісний підхід– це комплексний підхід побудови змісту навчання з конкретної професії, зорієнтований на набуття необхідних знань, умінь і навичок для праці.

Навчальний модуль– це логічно завершена складова ДСПТО, яка базується на окремій одиниці професійного стандарту, містить навчальний матеріал, необхідний для досягнення професійних і ключових компетентностей та належить до певного рівня кваліфікації. Засвоєння навчального модуля може підтверджуватися відповідним документом (сертифікат, посвідчення, свідоцтво).

Затверджені державні стандарти запроваджуються у професійно-технічних навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування, на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють або забезпечують підготовку кваліфікованих робітників.

ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ?

  • відсутні типові навчальні плани і типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання;
  • перелік навчальних предметів визначається навчальними закладами спільно з роботодавцями;
  • робочі навчальні програми розробляються навчальним закладом спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів та погоджуються з регіональними органами освіти;
  • навчальний матеріал поділено на модулі.
Кiлькiсть переглядiв: 442