Основною метою навчально-виховної роботи в Центрі є створення умов, за яких відбувається становлення особистості. Для педагога дуже важливо правильно виховати дитину: розвивати її моральні та етичні цінності, творчий потенціал, сприяти розумовому, емоційному і фізичному здоров’ю. Важливо, щоб дитина отримала навички, необхідні в житті, щоб у складній життєвій ситуації змогла прийняти правильне рішення, змогла опанувати різними професіями в залежності від того, як складеться її шлях.

Для реалізації вище поставленої мети навчально-виховної роботи в Центрі перед виклада стоять важливі завдання, а саме:

 1. Всебічний розвиток, що охоплює різні аспекти особистості.
 2. Виховання товариськості і розуміння спільності з колективом. Розвиток бажання взаємодопомоги.
 3. Формування навичок до праці.
 4. Підвищення інтелектуального рівня дитини, розвиток навичок самоосвіти і пізнавального інтересу.
 5. Розвиток творчих здібностей як методу самовираження дитини, любові до прекрасного.
 6. Створення у дітей яскравих вражень про рідний край, про Батьківщину в цілому.

Поставлені завдання навчально-виховної роботи в школі відповідають напрямам формування особистості, особливо в молодшому шкільному віці. Адже основними якостями гармонійно розвиненої особистості є працьовитість, самостійність, доброта, чесність, співчуття, патріотизм, готовність захистити рідну природу.

У практиці вчителя є велика різноманітність форм роботи. Якщо спробувати їх впорядкувати, то можна виділити п’ять основних форм навчально-виховної роботи в школі. В основі цієї класифікації лежать головні методи навчально-виховного впливу: слово, переживання, діяльність, гра, психологічний вплив.

 1. Словесно – логічні . Це бесіди з дітьми, зборів, обговорення спільних проблем.
 2. Образно – художні. Основою є спільне естетичне переживання. Прикладом може послужити спільний похід на концерт, спектакль; шкільне свято.
 3. Трудові. Сюди можна віднести організацію прибирання, суботника, ремонту класу. Спільна праця здатна надихати не менше, аніж похід в театр або на концерт.
 4. Ігрові. Це спортивні або інтелектуальні ігри, конкурси.
 5. Психологічні. Ця форма дуже важлива для роботи вчителя, хоча і вимагає спеціальної підготовки. Сюди можна віднести психологічні бесіди і вправи.

Крім того, можна виділити індивідуальні, групові та масові форми навчально-виховної роботи в школі. Дуже ефективна така форма роботи вчителя, як класна година , основою якого є розмова з учнями на заздалегідь приготовлену тему. Планування та аналіз навчально-виховної роботи в школі В організації навчально-виховної роботи особливе місце займає план. Він є важливою частиною успіху у вихованні школярів. Бути вчителем – значить нести відповідальність за їх розвиток і здоров’я. Учитель повинен це усвідомлювати і знати, до чого прагне. Для того, щоб педагог успішно виконував свою роботу і вдосконалювався, він зобов’язаний виконувати аналітичну діяльність, оцінювати свої вчинки та рішення. При плануванні вчитель повинен враховувати як нормативні документи, так і проблеми виховання кожного з учнів. План повинен бути чітким і ясним. У школі необхідно календарне планування, тобто всі заходи повинні бути сплановані за днями, тижнями та чвертям. Кожен з нас у своїх спогадах повертається до подій шкільного життя. У пам’яті часто виникає яскравий образ, пов’язаний з улюбленими педагогами, цікавими різнобічними особистостями, спілкування з якими принесло нам радість. Їхня любов до дітей, манери, самовіддача залишаються в нашій пам’яті на все життя, часом стаючи прикладом людських відносин. Отже, головною метою роботи вчителя є навчання й виховання самостійної, культурної, моральної особистості, яка усвідомлює свою відповідальність перед сім’єю і суспільством. Учительська робота є найважливішою ланкою у виховній системі, дієвим механізмом здійснення індивідуального підходу до дитини. Учитель є свого роду посередником між вихованцем і суспільством в освоєнні знань і культури.

Кiлькiсть переглядiв: 108