Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р

ВИХОВНА РОБОТА

Виховання – це перш за все живе слово викладача,живі людські взаємостосунки викладача із учнями, формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, які спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного суспільства в Україні.

Мета виховання – формування морально-духовної життєвокомпетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу.

Мета державно-суспільної системи виховання повинна бути достатньо визначеною і в той же час абсолютно уіверсальною.

До завдань виховання відносяться:

• формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;

• виховання людини демократичного світогляду і культури, яка дотримується прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

• забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

• формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;

• створювання і розвиток цінності громадянського суспільства;

• відхід від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на «середнього» вихованця;

• формування національної свідомості, людської гідності;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

• розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.

Концепція національного виховання розглядає такі принципи виховання:

• єдність національного і загальнолюдського виховання;

• природовідповідність виховання;

• культуровідповідність виховання;

• активність, самодіяльність і творча ініціатива;

• демократизація виховання;.

• гуманізація виховання;

• безперервність і наступність виховання;

• єдність навчання і виховання;

• диференціація та індивідуалізація виховного процесу;

• гармонізація родинного і суспільного виховання;

• особистісно орієнтований підхід у вихованні.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється у ряді пріоритетних напрямків:

• громадянське виховання;

• правове виховання;

• моральне виховання;

• фізичне виховання;

• художньо-естетична освіченість і вихованість особистості;

• екологічне виховання;

• трудове виховання;

• статеве виховання і підготовка до сімейного життя;

• формування наукового світогляду.

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості

здійснюється за допомогою методів виховання, їх вибір та ефективне

використання залежать від:

• вікових та індивідуальних особливостей школярів;

• рівня розвитку дитячого колективу;

• поєднання методів формування свідомості та поведінки;

• ефективності методів виховання.

До основних груп методів виховання відносяться:

• методи формування свідомості (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут,приклад);

• методи формування суспільної поведінки (педагогічна вимога,

громадська думка, доручення, створення ситуацій, які виховують);

• методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

• методи контролю та аналізу ефективності виховання.

Форми організації виховання поділяються на масові (читацькаконференція, тематичні вечори, літературні вікторини тощо), групові(гурткові) форми роботи (політичні інформації, година класного керівника,випуск стінної газети, робота з періодичною пресою, радіо- і телепередачі тощо), індивідуальні (позакласне читання, гра на музичних інструментах,

малювання, колекціонування).Аналіз стану виховної роботи свідчить, що формами організації виховного процесу, що найбільш вживаються, є:

• словесні (інформація, роз'яснення, зустрічі, збори, конференції, заочні, екскурсії);

• практичні (екскурсії, походи, конкурси, олімпіади, спартакіади);

• наочні (творчі виставки, книжкові стенди, стінгазети).

Організація дозвілля учнів потребує певної системи і підбору тем для ознайомлення і обговорення, в яких зацікавлені самі учні. З цією метою треба

проводити опитування учнів, щоб з’ясувати, які питання їх більше цікавлять і до яких є інтерес, яка може бути форма проведення того чи іншого заходу.

Річний план виховної роботи на 2022-2023 н.р.


№ з/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання Примітка про виконання
1. Вибір учнівського активу навчальних груп і проживаючих в гуртожитку Заст. директора з НВР керівники груп, майстри в.н., вихователі До 1.10.22
2. Координація плану виховної роботи центру з позашкільними установами, службою в справах неповнолітніх, відділом молоді, органами внутрішніх справ Заст. директора з НВР спільно з соціальним педагогом До 1.10.22
3. Проведення нарад-інструктажів з керівниками груп, майстрами в.н., вихователями гуртожитку з питань виховної роботи Заст. директора з НВР керівники груп, майстри в.н., вихователі Протягом року, щотижня
4. Підготувати урочисту лінійку присвячену початку нового навчального року Заст. директора з НВР, методист, педагог організатор До 01.09.22
5. Організація і затвердження плану роботи гуртків та спортивних секцій Заст. директора з НВР, методист До 10.09.22
6. Поселення учнів в гуртожиток. Підготувати проект наказу про поселення в гуртожиток. Заст. директора з НВР вихователі, комендант До 05.10.22
7. Вивчення соціального портрету навчальних груп, виявлення дітей-сиріт, напівсиріт, сімей, які потребують особливої уваги, дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, багатодітних, малозабезпечених сімей, дітей учасників АТО Заст. директора з НВР керівники груп, майстри в.н., вихователі, соціальний педагог Протягом вересня
8. Підготовка проектів наказів “Про організацію роботи з соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування” Заст. директора з виховної роботи., соціальний педагог Протягом вересня
9. Поновити банк даних про дітей-сиріт та учнів, які перебувають на обліку в ССД Заст. директора з виховної роботи, соціальний педагог До 15.09.22
10. Провести організаційні збори учнів, що проживають в гуртожитку Заст. директора з виховної роботи,вихователі, комендант До 10.10.22
11. Провести загальні збори учнів І курсу Адміністрація План роботи центру
12. Провести анкетування учнів І курсу Керівники груп, майстри в.н., соціальний педагог, практичний психолог, методист До 20.09.22
13. Свято квітів до Дня працівників освіти Заст. директора з НВР., керівники груп, майстри в.н., організатор До 05.10.22
14. Провести свято до Дня працівника освіти. Вітальні листівки від груп педагогам, концерт Заст. директора з НВР., педагог організатор, методист До 05.10.22
15. Здійснення контролю за проведенням індивідуальної роботи з підлітками, схильними до правопорушень та учнями, що стоять на обліку в кримінальній міліції та ССД Заст. директора з НВР Щомісячно
16. Підготувати і провести загальні батьківські збори Адміністрація центру До 15.10.22
17. Підготувати концерт художньої самодіяльності на батьківські збори: Заст. директора з НВР, педагог - організатор, керівники груп До 15.10.22
18. Підготувати і провести загальні лінійки (поведінка учнів, навчання учнів, відзначення кращих учнів, преміювання учнів, ознайомлення з наказами) Заст. директора з НВР, практичний психолог Щомісячно, протягом року
19. Організовувати зустрічі із представниками кримінальної міліції, наркологом, представниками ССД Заст. директора з НВР соціальний педагог Протягом року
20. Організувати та провести заходи до Дня студента Заст. директора з НВР Листопад
21. Відзначення Дня збройних сил України Заст. директора з НВР Січень
22. Новорічний Бал - маскарад, конкурс Новорічних газет-привітань Заст. директора з НВР Грудень
23. Вивчення стану виховної роботи з учнями, які проживають в гуртожитку Заст. директора з НВР Щомісячно
24. Скласти план проведення зимових канікул. Зібрати інформацію про місця перебування дітей-сиріт на зимових канікулах. Надати необхідну допомогу учням схильним до правопорушень в організації дозвілля Керівники груп, майстри в.н., керівник фізвиховання До 01.01.23
25. Організувати та провести урочистості до Дня Соборності України Заст. директора з НВР, педагог – організатор, керівники груп, методист Січень
26. Провести батьківські збори по групах за підсумками І семестру. Керівники груп, майстри в.н. Січень
27. Вирішити питання про оздоровлення учнів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків на період зимових канікул Соціальний педагог До 01.01.23
28. День закоханих. Організувати роботу скриньки кохання, вітальних листівок. концерт Заст. директора з НВР, педагог - організатор Лютий
29. Концерт до Міжнародного жіночого Дня 8 березня Педагог-організатор, бібліотекар, керівники груп Березень
30. Гуморина. День сміху. Концерт. Педагог - організатор Квітень
31. Скласти план проведення заходів до Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги Заст. директора з НВР Квітень
32. Організація ремонтних робіт в гуртожитку Заст.. директора з НВР., керівники груп, майстри в.н., вихователі, комендант Лютий - червень
33. Зібрати дані про місце перебування під час канікул учнів, схильних до правопорушень, сиріт. Заст.. директора з НВР керівники груп, майстри в.н. Травень
34. Єдиний урок пам’яті, присвячений вшануванню початку депортації кримських татар та інших народів з території Криму Заст.. директора з НВР керівники груп, педагог - організатор Травень
35. Організувати огляд-конкурс “На кращу кімнату в гуртожитку”, “Кращу секцію” Заст. директора з НВР, вихователі Жовтень-грудень
36. Відзначення річниці прийняття Конституції України Червень
37. Організувати і провести “Випуск – 2020” Заст. директора з НВР, педагог - організатор Червень
38. Скласти план роботи на наступний навчальний рік Заст. директора з НВР, методист Червень
Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з виховної роботи: Заступник директора з виховної роботи Протягом року
Вересень 1. Контроль за готовністю до нового навчального року: уточнення списків, поселення в гуртожиток, забезпечення учнів до навчального року, підручниками, забезпечення всім необхідним учнів-сиріт, напівсиріт, учнів з малозабезпечених сімей. 2. Контроль за підготовкою плану виховної роботи на І семестр керівників груп. 3. Контроль за оформленням особових справ учнів груп. 4. Контроль за організацією харчування учнів. Співбесіди, наради керівників груп, майстрів в.н.
Жовтень 1. Контроль за поселенням і проживанням учнів у гуртожитку. 2. Контроль за здійсненням самоврядування в групах. 3. Контроль за здійсненням самоврядування в гуртожитку. 4. Контроль за роботою з неблагополучним контингентом Співбесіди, наради керівників груп, майстрів в.н., вихователів
Листопад 1. Контроль за проведенням виховних годин і виховних заходів. 2. Контроль за виконанням планів виховної роботи. 3. Контроль за роботою гуртків, секцій Співбесіди, наради керівників груп, майстрів в.н., вихователів.
Грудень 1. Контроль за підготовкою проведення святкувань Нового року. 2. Контроль за підготовкою виховної роботи на час зимових канікул. 3. Контроль за санітарним станом гуртожитку і збереженням матеріальних цінностей гуртожитку. Співбесіди, наради керівників груп, майстрів в.н., вихователів
Січень 1. Контроль за виконанням плану виховної роботи за І семестр. 2. Перевірка планів виховної роботи на ІІ семестр.
Лютий 1. Контроль роботи методичної комісії керівників груп. 2. Контроль за роботою методичної комісії вихователів. 3. Контроль роботи бібліотеки. Наради
Березень 1.Контроль за організаційними формами виховної роботи керівників груп, майстрів в.н. і вихователів. 2.Контроль за роботою гуртків і секцій Відвідування виховних заходів
Квітень 1.Контроль за підготовкою до ремонтних робіт в гуртожитку. 2.Контроль за виконанням плану виховної роботи з учнями за навчальний рік. Аналіз результативності його виконання. Контроль за документацією керівників груп, вихователів, керівників гуртків і секцій. Співбесіди, перевірка документації
Травень 1. Контроль за проведенням ремонтних робіт в гуртожитку при підготовці до нового навчального року. 2. Контроль за літнім оздоровленням учнів. 3. Контроль за підготовкою до проведення Свята Випускника. Співбесіди, наради керівників груп, майстрів в.н., вихователів
Червень 1. Контроль за підготовкою планів роботи вихователів, класних керівників, соціального педагога, психолога, керівника фізичного виховання на наступний навчальний рік Співбесіди, наради
Кiлькiсть переглядiв: 1457