Сучасна інклюзивна освіта


Сучасні зміни в системі освіти вплинули на зміст та форму навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

На противагу поширеній формі навчання та виховання у спеціальних закладах освіти, функціонуючих на засадах сегрегації, приходить нова, визнана у багатьох розвинених країнах світу, інклюзивна форма навчання, яка гарантує кожній дитині право навчатися у закладах за місцем проживання та перебувати в колективі разом зі своїми здоровими однолітками, що значно покращує процес її соціалізації. Саме інклюзивна освіта, на думку одного з провідних канадських дослідників Т. Лоремана, сприятиме: розвитку здібностей дитини; задоволенню особливих потреб; створенню системи підтримки; участі батьків у навчанні їхніх дітей.

Навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами на інклюзивній основі є значним дієвим засобом подолання дискримінаційного ставлення до них та пошуку їх потенційних можливостей. Ще у 1924 році Л.Виготський зазначив: «Величезна помилка – споглядання на дитячу ненормальність лише як на хворобу. Це призвело нашу теорію і практику до небезпечних помилок. Ми ретельно вивчаємо краплини дефекту, ті золотники хвороби, які зустрічаються у ненормальних дітей… і не помічаємо тих пудів здоров’я, закладених у дитячому організмі, на який би дефект він не страждав» .

На даний час в Україні триває процес розбудови інклюзивної освіти.

Мета — сприяти поліпшенню навчальних досягнень для всіх учнів шляхом використання інклюзивної практики. Це відбувається через процес самооцінювання щодо трьох основних аспектів:

· культури навчального закладу;

· освітньої політики на рівні навчального закладу;

· практики.

Інклюзію часто співвідносять з учнями, що мають інвалідність, або з тими, у яких є особливі освітні потреби. Особливістю інклюзії є те, що в ній розглядаються шляхи включення в освітній процес усіх учнів, а не тільки учнів з особливими потребами у навчанні, тобто вони не виокремлюються із загального навчального середовища навчального закладу. Йдеться про розробку у закладах освіти такої стратегії інклюзії, яка буде спрямована на постійну підтримку і розвиток усіх учнів та дорослих — учасників навчального процесу.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІНКЛЮЗІЇ

Загальна декларація прав людини (1948 р.)
Конвенція про права дитини(ратифікована Верховною Радою України 27.02.1991)
Конвенція про права інвалідів(ратифікована Верховною Радою України 16.12.2009, набрала чинності 06.03.2010)


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

від 06.09.2018 №2541-VIIIПро внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг
від 10.01.2018№ 23/40Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання
від 05.09.2017
№2145-19
Про освіту
від 05.06.2014
№1324-VІІ
Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання
від 22.12.2011 №4213-VIПро внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів
від06.07.2010
№2442-VI
Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу
від11.07.2001
№2628-III
Про дошкільну освіту

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗИ

від 19.05.2011
№588
Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями
від 12.18.2007
№1228
Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями
від 01.06.2005
№900
Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВИ

від21.02.2018 №88Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році
від 14.02.2018 №72Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096
від 09.08.2017 №588Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
від 12.07.2017№ 545Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 н.р.
від 29.03.2017№ 201Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році
від 01.03.2017№ 115Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
від 08.07.2015 №479Про внесення змін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298
від 21.08.2013
№607
Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
від 15.08.2011
№872
Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
від 23.04.2003
№585
Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
від 12.10.2000
№1545
Про затвердження концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.08.2004
№619-р
Про затвердження Концепції соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗИ

від 21.06.2018 №668Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти III ступеня для дітей з особливими освітнііми потребами
від 12.06.2018 №627Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами
від 08.06.2018 №609Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти
від 11.05.2018 №414Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти
від 06.04.2018 №332Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для дітей з особливими освітніми потребами
від 13.12.2017 №1625Про проведення в 2018 році апробації технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання для осіб з порушеннями зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля
від 21.07.2017 №1081Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)
від 20.05.2016 №544Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055
від 12.01.2016
№8
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах
від 31.12.2015
№1436
Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі
від06.02.2015
№104/52
Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах
від 28.01.2014
№80
Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), із змінами, внесениминаказами МОН України від 11.02.2014 № 133;від 16.04.2014 № 460
від 14.06.2013
№768
Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів
від 09.12.2010
№1224
Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
від 01.10.2010
№912
Концепція розвитку інклюзивної освіти

ЛИСТИ

від 23.08.2019 №1/9-Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 н.р.
від 29.11.17№ 1/9-639Щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
від 03.07.2017 № 1/9-362Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році
від 14.06.2017 № 1/9-325Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році
від 06.02.2017 № 1/9-63Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами
від 09.06.2016 №1/9-293Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів
від 21.04.2016 № 1/9-202Про порядок нарахування та виплати грошової допомоги випускникам шкіл-інтернатів
від 30.11.2015 № 1/9-575Про виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон
від 05.06.2015
№1/9-280
Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році
від 18.06.2012
№1/9-456
Про запровадження навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти"
від 18.05.2012 №1/9-384Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання

від 10.01.2018 № 23/40


Кiлькiсть переглядiв: 845