ПАСПОРТ

кабінету охорони праці

Завідувач кабінетом: П.О. Плахотнік

Опис майна кабінету

Найменування майна К-сть
1 Парти 15
2 Стільці 30
3 Стенди 16
5 Кафедра 1
6 Стіл учительський 1
7 Стілець учительський 1
8 Шафи 3
9 Класна дошка 1
10 Вазони 3
11 Аптечка 1
12 Вогнегасник 1
13 Шкафчики 4
14 Комп’ютер 1

Загальна характеристика кабінету

1. Кабінет окремий.

2. Площа кабінету складає: 44,5 м2.

3. Кабінет має природне освітлення.

4. Опалення водяне з примусовою подачею теплообміну.

5. Кількість робочих місць для учнів: 30.

6. Вентиляція - природна аерація.

7. Призначення кабінету: для проведення теоретичних занять з предмету «Охорона праці».

8. Підсобне приміщення: 16,2 м2.

Перспективний план роботи кабінету на 2017-2020 р.р.

№ п/п Зміст заходів Термін виконання Відпові- дальні Відмітки
1 Обрати актив кабінету, розподілити обов’язки між членами ради. Організувати роботу активу кабінету. Вересень кожного року Зав. кабінетом
2 Працювати над методичною проблемою: «Дидактичне забезпечення уроків». Протягом 3-х років Зав. кабінетом
3 Скласти розклад роботи кабінету. Вересень кожного року Зав. кабінетом
4 Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету. Щороку Зав. кабінетом
5 Проводити генеральне прибирання кабінету. Щочетверга Зав. кабінетом
6 Закріпити робочі місця за учнями в кабінеті. Щороку Зав. кабінетом
7 Проводити серед учнів роз’яснювальну роботу з питань дотримання правил ТБ та БЖД: · Правила роботи в кабінеті; · Правила ТБ; · Права та обов'язки учнів; · Єдині вимоги до учнів. Згідно з планом виховної роботи Зав. кабінетом
8 Перевіряти своєчасність та правильність ведення інвентарної та матеріальної книг. Щороку Зав. кабінетом
9 Поновити: · Паспорт кабінету; · Акт-дозвіл на експлуатацію кабінету; · Куточок ОП. Вересень кожного року Зав. кабінетом
10 Поновити та систематизувати дидактичний матеріал. 2016-2018 рр. Зав. кабінетом
11 Поновити та систематизувати різнорівневі тематичні контрольні роботи 2016-2018 рр. Зав. кабінетом
12 Підготувати та поновити завдання до підсумкових контрольних робіт. 2016-2017рр. Зав. кабінетом
13 Розробити тексти усних вправ. 2016-2018 рр.
14 Розробити тестові завдання 2016-2019 рр. Зав. кабінетом
15 Організувати та поповнювати в кабінеті методичний куточок. Протягом року. Зав. кабінетом
16 Спланувати та провести відкриті уроки. Згідно плану. Зав. кабінетом
17 Спланувати та провести відкриті заходи. Листопад 2017 р. Квітень 2019 р. Зав. кабінетом
18 Оформити тематичні папки з метою підготовки навчально-методичного забезпечення нових тем та програм. 2016 – 2019рр. Зав. кабінетом
19 Поповнювати тематичні папки новими матеріалами. Постійно Зав. кабінетом
20 Поновлювати стенди в кабінеті. По мірі потреби Зав. кабінетом
21 Поповнювати базу методичними розробками. Постійно Зав. кабінетом
22 Поповнити кабінет демонстраційними моделями. Постійно. Зав. кабінетом
23 Брати участь у методичних виставках Центру. Січень кожного року Зав. кабінетом
24 Організувати виготовлення та ремонт наочних посібників. Постійно Зав. кабінетом
25 Брати участь у роботі педагогічних рад. Згідно з планом Зав. кабінетом
26 Скласти індивідуальні програми роботи з обдарованими дітьми та відстаючими учнями. 2017-2019рр. Зав. кабінетом
27 Провести ремонт таблиць. 2017-2019рр. Зав. кабінетом
28 Укомплектувати бібліотеку кабінету літературою відповідно до вимог навчальних програм. Протягом року Зав. кабінетом
29 Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету. Щорічно Зав. кабінетом
30 Вивчати передовий досвід колег. Постійно Зав. кабінетом
31 Участь у додаткових курсах з підвищення фахової кваліфікації. Згідно плану Зав. кабінетом
32 Займатись самоосвітою для постійного підвищення фахової майстерності. Постійно Зав. кабінетом
33 Поповнити бібліотечний фонд кабінету довідковою літературою. 2016-2019 н.р. Зав. кабінетом
34 Провести конкурс стінних газет. Квітень кожного року. Зав. кабінетом
35 Підготувати та провести адміністративні зрізи знань з предмета у всіх групах. Згідно плану Зав. кабінетом
36 Трансляція фільмів та передач. Згідно плану Зав. кабінетом
37 Брати участь у педагогічних читаннях. Січень кожного року. Зав. кабінетом
38 Проводити додаткові консультації з вивчення предмету. Згідно плану Зав. кабінетом
39 Розробити план проведення тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності Квітень кожного року. Зав. кабінетом
40 Проводити конкурс на кращого знавця предмету: а) розробити положення про конкурс; б) зробити інформаційні повідомлення про конкурс; в) підбити підсумки конкурсу. Грудень кожного року. Зав. кабінетом
41 Систематизувати творчі роботи учнів оформити відповідні папки. Щороку. Зав. кабінетом
42 Скласти короткі анотації на літературу, що надійшла в бібліотеку. Щороку. Зав. кабінетом
43 Взяти участь у замовленні літератури для бібліотеки і кабінету. Щороку Зав. кабінетом
44 Укомплектувати бібліотеку кабінету підручниками згідно до вимог навчальних програм. Кожного року. Зав. кабінетом
45 Проводити інформаційо-роз’яслювальну роботу щодо важливості та необхідності вивчення предмету. Постійно Зав. кабінетом
46 Постійно підвищувати фахову майстерність. Застосовувати передовий педагогічний досвід. Постійно Зав. кабінетом

План роботи кабінету на 2017-2018 навчальний рік

Назва заходу Термін виконання
1 Обрати раду кабінету, розподілити обов’язки між членами ради Вересень 2017 р.
2 Регулярно проводити засідання ради кабінету Раз на місяць
3 Скласти графік чергування у кабінеті Вересень 2017 р.
4 Силами закріпленої групи проводити генеральне прибирання кабінету Щоп’ятниці
5 Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету. Жовтень 2017 р.
6 Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності: - правила роботи в кабінеті; - правила пожежної безпеки; - права й обов’язки учнів; єдині вимоги до учнів. Щосеместрово
7 Скласти розклад роботи кабінету. Вересень 2017 р.
8 Оформити: - паспорт кабінету - куточок з охорони праці та безпеки життєдіяльності Вересень 2017 р.
9 Проводити додаткові консультації з вивчення предмету Щовівторка
10 Спланувати і провести відкритий урок Згідно графіку
11 Займатись самоосвітою для постійного підвищення фахової майстерності. Постійно
12 Підготувати завдання для підсумкових атестацій. Листопад, 2017
13 Трансляція відеоматеріалів. Протягом року
14 Підготовка різнорівневих тестових завдань. Постійно
15 Підготувати презентаційні матеріали. Постійно
16 Проводити інформаційо-роз’яслювальну роботу щодо важливості та необхідності вивчення предмету. Постійно
17 Здійснити поточний ремонт кабінету Червень, 2018

Перелік державних та нормативних документів

№ з/п Назва документа примітка
1 Закон України “Про освіту”
2 Закон України “Про професійно-технічну освіту”
3 Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні”
4 Журнал обліку індивідуальних занять з учнями
5 Закон про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві
6 Кодекс цивільного захисту
7 Закон про цивільну оборону та техногенну безпеку
8 Державний стандарт професійно-технічної освіти
9 Навчальні програми з предмета
10 Орієнтовний перелік типового обладнання кабінету
11 “Про запровадження 12 – ти бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах”
12 Положення про навчальний кабінет
13 План перспективного розвитку кабінету на 3 роки
14 План роботи кабінету на навчальний рік
15 Тематичне планування
16 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
17 Поурочно-тематичне планування
18 Поурочні плани
19 Журнал з ОП та БЖД

Папки

1 Конституція України
2 Закон України «Про охорону праці»
3 Закон України «Про освіту»
4 Кодекс законів про працю
5 Кодекс цивільного захисту
6 Законодавство України про охорону праці
7 Накази
8 Положення
9 Інструкції по видах робіт
10 Інструкції по професіях
11 Вступні інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки
12 Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності
13 Технічний паспорт кабінету з охорони праці
14 Річний план роботи інженера з охорони праці
15 Матеріали по розслідуванню нещасних випадків
16 Посадові обов’язки працівників ДНЗ «Богуславський ЦПТО»
17 Навчання і перевірка знань працівників ДНЗ «Богуславський ЦПТО»
18 Систематизовані матеріали з цивільної оборони
19 Звіти
20 Систематизовані матеріали з пожежної безпеки
21 Приписи
22 Технічна документація

Основні підручники та навчальні посібники

Автор Назва Видав-ництво Рік видання К-сть
1 Винокуров Л.Е., Васильчук М.В. Охорона праці «Вікторія» Київ 2001 30
2 Винокуров Л.Е., Васильчук М.В. Охорона праці Видавництво «Основа» 2001 30
3 Єлилєєв А.Г. Охорона праці Київ 1989 21

Навчально-методична та довідкова література

Автор Назва Видавництво Рік видання К-сть
1 Васильчук М.В., Дуброва Н.Й. Безпека життєдіяльності Видавництво «Основа» 2004 1
2 Чудаков В., Січко С. Охорона праці в навчальному закладі. Накази. Положення. Інструкції Київ 2013 1
3 «Новатор» Учбовий центр Збірник інформаційно-довідкового матеріалу з пожежної безпеки Київ 2008 1
4 За редакцією журналу «Охорона праці» Наочний посібник «Електробезпека» 15
5 Охорона праці в навчально-виховних закладах (метод.рекомендації) в двох частинах Тернопіль 2000 2
6 Добровільне пожежне товариство України Про пожежну безпеку Київ 2002 1
7 Гуманюк І.В., Івасюк О.Ф. Технологія електродугового зварювання Київ, «Грамота» 2006 1
8 Бабік Б.С., Лущик В.В. Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобіля Київ, «Либідь» 2001 1
9 Гуманюк І.В., Івасюк О.Ф. Обладнання і технології зварювальних робіт Київ, «Грамота» 2005 1
10 Журавльова Л.В., Бондар В.М. Електроматеріалознавство Київ, «Грамота» 2006 1
11 Афанасьев П.С. Станки і інструменти деревообробних підприємств «Лісна промисловість» 1968 1
12 Когут М.С. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання Львів, «Світ» 2014 1
13 Принц М.В., Цимбалістий В.М. Трансформатори. Монтаж, обслуговування та ремонт Львів, «Оріяна-Нова» 2007 1
14 Шаповаленко О.Г., Бондар В.М. Основи електричних вимірювань Київ, «Либідь» 2002 1
15 Анисимова М.В. Освітлення і силове устаткування Київ, «Либідь» 1997 1
16 Дубова Н.Й., Червінська В.О. Безпека життєдіяльності на транспорті «Компанія СМІТ» 2014 1
17 Юхименко А.П. Тестові завдання з охорони праці Кам’янець-Подільський 2007 1
18 Охорона праці. Запитання та відповіді Київ, Видавництво друкарні журналу «Охорона праці» 2000 1

Фахові видання

Назва № журналу Рік видання К-сть
1 Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2010 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2011 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2012 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2013 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2014 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2015 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2016 12
Охорона праці 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2017 10
2 Безпека життєдіяльності 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2014 12
Безпека життєдіяльності 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2015 12
Безпека життєдіяльності 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2016 12
Безпека життєдіяльності 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 2017 10

Плакати

Тема Назва К-сть
1 Надання першої медичної допомоги Надання першої медичної допомоги при переломах та вивихах 1
2 Надання першої медичної допомоги Надання першої медичної допомоги при кровотечах 1
3 Надання першої медичної допомоги Надання першої медичної допомоги при отруєні чадним газом, транспортування потерпілого 1
4 Надання першої медичної допомоги Надання першої медичної допомоги при обморожуванні, хімічних та термічних опіках 1
5 Надання першої медичної допомоги Надання першої медичної допомоги при травмі черепа, хребта 1
6 Основи безпеки праці в галузі Безпека праці при роботі на ПК 10

Навчально-методичні комплекти

Назви
1 Ø Ілюстраційний матеріал
2 Ø Збірник кросвордів
3 Ø Роздатковий матеріал
4 Ø Роботи учнів
5 Ø Плани уроків
6 Ø Опорні конспекти з предметів «Охорона праці», «Охорона праці та навколишнього середовища»
7 Ø Презентації
8 Ø Картки з ситуативними завданнями
9 Ø Картки з тестами
10 Ø Технологічні картки уроків
11 Ø Розробки бліц-опитування

Стенди

Назва К-сть
1 Державні символи 1
2 Пожежна безпека 2
3 Електробезпека 2
4 Знаки безпеки 1
5 Основні законодавчі нормативні акти з охорони праці 1
6 Закон України «Про охорону праці» 1
7 Охорона праці при зварювальних роботах 1
8 Охорона праці при користуванні газовими балонами 1
9 Охорона праці при роботі зі слюсарними інструментами 1
10 Охорона праці при деревообробці 1
11 Охорона праці при роботі з комп’ютером 1
12 Система інструктажів 1
13 Охорона праці при використанні електрофікованих інструментів 1
14 Охорона праці кухаря, кондитера 1

Підсумки перевірки кабінету

№ п/п Критерії оцінювання Оцінка
1. Наявність графіку роботи кабінету
2. Наявність плану роботи кабінету на рік
3. Наявність перспективного плану роботи кабінету
4. Наявність методичних посібників, фахових журналів та газет
5. Наявність навчально-методичних комплексів, дидактичних матеріалів
6. Організація робочого місця викладача
7. Наявність роздавального матеріалу, його систематизація, зберігання
8. Санітарно-гігієнічний стан кабінету
9. Наявність куточка та охорони праці
10. Наявність символіки
11. Раціональне оформлення кабінету
12. Організація використання технічних засобів у навчальному процесі
13. Естетичне оформлення кабінету
14. Загальна оцінка кабінету

Примітка: оцінювання здійснюється за п’ятибальною системою.

Зауваження та пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завідувач кабінетом:________________________П.О. Плахотнік

Голова атестаційної комісії:______________________________

Члени комісії:___________________________________________________

Кiлькiсть переглядiв: 349