Організація роботи кабінету охорони праці

У ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» кабінет охорони праці є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності серед учнів та працівників центру. Завідує кабінетом, інженер з охорони праці Тищенко Олена Сергіївна.

Площа кабінету – 44,5 м², підсобного приміщення – 16,2 м².

У кабінеті 30 робочих місць для учнів та одне для викладача.

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0880.JPG

Навчальний кабінет має кафедру з робочим місцем викладача, що сприяє встановленню візуального контакту «викладач – учень» та «учень – викладач».

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0977.JPG

Крокуючи в ногу з сучасністю та з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках, кабінет забезпечено комп’ютером, складною дошкою.

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0979.JPG

Кабінет обладнано трьома шафами, в яких зберігаються нормативні документи, документація навчального кабінету та предметів, друковані посібники, дидактичні матеріали з охорони праці, тестові завдання, тематичні папки, зразки кращих учнівських робіт, підручники.

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0981.JPG

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0982.JPG

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0984.JPG

Постійний панорамний стенд «Охорона праці» складається з трьох частин і містить інформацію про нормативно-правову основу предмету.

На передній стінці кабінету розміщено визначення охорони праці, перелік основних законодавчих актів з охорони праці, зразки спецодягу, наочні зразки засобів індивідуального захисту, вогнегасник.

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0985.JPG

Зліва на стіні кабінету знаходяться “Державні символи України”, які містять слова Державного Гімну та зображення Державного Прапора, Державного Герба України, сучасні стенди з охорони праці з професій за якими готують учнів у центрі, основні законодавчі акти з охорони праці.

З права на стіні кабінету розміщений стенд «Знаки безпеки» та медична аптечка з набором медикаментів.

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0988.JPG

На задній стіні знаходяться стенди: «Система інструктажів», «Електробезпека», «Охорона праці при роботі з електроінструментом», «Пожежна безпека», «Первинні засоби пожежогасіння».

/Files/images/ohorona_prats/DSC_0995.JPG

Наповнення кабінету стендами дає учням можливість завжди мати перед очима всі основні поняття, визначення, засоби захисту, що сприяє міцному закріпленню цих матеріалів у пам’яті учнів.

Під час проведення ДПА з охорони праці стенди є складовою успішного їх складання.

Вагомим додатком до кабінету охорони праці є його підсобне приміщення. Вміст шаф систематизовано відповідно до паспорту кабінету.

Діяльність кабінету охорони праці як навчального приміщення здійснюється згідно із Законами України "Про освіту", "Про охорону праці", іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, охорони праці, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України з питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також з урахуванням Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці), положенням про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу Наказ МОН № 609 від 20.10.05 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2005 р. за № 1342/11622.

Кабінет охорони праці – це спеціально обладнане приміщення центру зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання, наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються охорони праці та безпеки життєдіяльності згідно з санітарно-гігієнічними нормами і правилами облаштування.

Основна мета роботи кабінету охорони праці – навчання учнів, слухачів та працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечних та нешкідливих умов праці і позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань, сприяння вдосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу в центрі, підвищенню його рівня.

Завдання функціонування навчального кабінету охорони праці передбачають:

• навчання учнів, слухачів з предметів "Охорона праці", "Охорона праці і навколишнього середовища" та інших предметів, які передбачають вивчення питань безпеки праці;

• навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та надання відповідної організаційної та методичної допомоги керівникам структурних підрозділів професійно-технічного навчального закладу;

• проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для учнів, слухачів і працівників з питань охорони праці;

• проведення всіх видів інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учнів, слухачів ПТНЗ;

• навчання учнів з питань охорони праці перед виходом на практику;

• організація пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці шляхом розповсюдження засобів друкованої та наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо, які пропагують позитивний досвід роботи щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань;

• здійснення зв'язку з навчальними закладами, науковими установами та іншими організаціями з питань навчання та пропаганди охорони праці, безпеки життєдіяльності; організація впровадження відповідних рекомендацій.

• індивідуальної підготовки викладача до занять, що сприяє підвищенню його науково-методичного рівня;

• надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам центру;

• впровадження інноваційних технологій щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в навчальному закладі.

Викладачем з охорони праці та в центрі здійснюється різнопланова діяльність, а саме:

• розробка навчальних програм; поурочно-тематичних планів, навчальних посібників для самостійної роботи учнів, збірників інструкцій для проведення лабораторних та практичних робіт, збірників екзаменаційних білетів, паспорту кабінету, паспорту комплексного методичного забезпечення предмета;

• вивчення та впровадження в роботу новітніх технологій;

• поповнення та виготовлення навчально-дидактичного матеріалу;

• залучення учнів до виготовлення навчально-дидактичного матеріалу;

• надання учням консультативної допомоги щодо створення та оформлення учнівських проектів;

• організація виставок нових навчально-методичних посібників, літератури;

• залучення учнів до виконання творчих робіт, завдань;

• організація виставок найкращих учнівських рефератів, презентацій, творчих робіт.

З метою підвищення якості навчання з навчальних дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці в навколишньому середовищі» викладачем розроблено навчально-методичні комплекси з цих предметів, що містять в собі:

• нормативні документи;

• документацію навчального кабінету та предметів;

• навчальні програми предметів;

• робочі навчальні плани предметів;

• поурочно-тематичний план роботи викладача;

• плани уроків;

• комплекти контрольних завдань для перевірки знань учнів;

• дидактичні матеріали;

• методичні вказівки, рекомендації, розробки для викладача;

• тематичні папки;

• зразки найкращих учнівських робіт та проектів;

• експозиційні матеріали.

Робота викладача спрямована на те, щоб кожен урок сприяв розвитку пізнавальних інтересів учнів, формуванню навичок самостійного здобуття знань, прищеплюванню любові до обраної професії та поваги до праці, розуміння важливості знань охорони праці для збереження життя і здоров’я як свого так і оточуючих.

Планування приміщення кабінету охорони праці і розміщення в ньому навчальних місць та устаткування здійснюється згідно з вимогами ДБН В.2.2.-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затвердженими наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 № 117. Приміщення кабінету має природне і штучне освітлення відповідно до СНиП ІІ-4-79 «Естественное й искусственное освещение».

Кабінет забезпечується опаленням і вентиляцією відповідно до СНІП 2.04.05.-91. "Опалення, вентиляція і кондиціонування" з таким розрахунком, що в приміщенні підтримується температура в межах 17-20°С і відносна вологість повітря 40-60%.

Приміщення кабінету охорони праці відповідає вимогам ДМАОПО.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затвердженим наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93.2533; НАПБ В.01050-98/920 «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України та Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (із змінами).

Приміщення кабінету охорони праці використовується тільки за своїм призначенням.

Пожежна безпека в кабінеті організовується відповідно до "Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України", затверджених спільним наказом Міносвіти і МВС України від 15.08.2016 р. №974, 30 грудня 2014 року №1417.

У кабінеті встановлено лампи денного освітлення, на вікнах – жалюзі, які можна використати для затемнення, що дає можливість регулювати освітлення кабінету, створювати оптимальні умови навчання. Вікна забезпечують вільний доступ сонячного світла, дозволяють дотримуватися режиму провітрювання кабінету.

Стіни пофарбовано у світло-жовтий колір, що створює атмосферу затишку та спокою.

Кабінет та підсобне приміщення оснащено:

• технічними засобами навчання: ПК;

• підручниками;

• навчальними посібниками;

• дидактичними матеріалами;

• фаховими журналами;

• інформаційними збірниками МОН України;

• комплектом білетів для іспитів з основ охорони праці;

• завданнями для контрольних робіт (рівневі завдання, тести, термінологічні диктанти тощо);

• розробками відкритих уроків та заходів;

• роздатковим матеріалом для вивчення, узагальнення та перевірки знань (до кожної теми програми);

Кiлькiсть переглядiв: 1867