ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальної комісії, директор Державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти»
М.П. Баран
26 грудня 2018 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

на 2019 рік.

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (далі – правила прийому) розроблені на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року №499), відповідно до Положення “Про професійний навчальний заклад” (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240); статуту центру.

1.2. До Державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (далі – центру) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійної (професійно-технічної)освіту відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", підготовка робітників високого рівня кваліфікації (ІІІ ступінь).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти державної форми власності.

Загальноосвітня підготовка у закладах професійної освіти здійснюється за рахунок субвенції , наданої з державного бюджету місцевим бюджетам.

1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних та (або) юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ДНЗ «Богуславський ЦПТО» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор центру, який своїм наказом, не пізніше ніж за два тижні до початку прийому документів, визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступника бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до центру, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- аналізує та узагальнює інформацію щодо здійснення працівниками навчального закладу професійної орієнтації населення на підготовку та отримання робітничої професії у центрі;

- приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та веб-сайт центру:http://bohuslav-cpto1.edukit.kiev.ua.

2.5. Строк повноважень приймальної комісії – один календарний рік.

2.6. У 2019 році центр здійснює прийом на навчання за такими професіями.

1. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7133 7132 7141 Штукатур
Лицювальник-плиточник
Маляр
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 25 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник (ІІ ступінь навчання)
Кваліфікація випускника Штукатур 3-го розряду Лицювальник-плиточник 3-го розряду Маляр 3-го розряду
Термін навчання за професіями 3 роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Державне замовлення
Спеціальні вимоги Штукатур Лицювальник-плиточник Маляр
Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження
2 Код за ДК 003-2010 та назва професії 7124 7122 Столяр будівельний Муляр
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 25 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник (ІІ ступінь навчання)
Кваліфікація випускника Столяр будівельний 3-го розряду Муляр 3-го розряду
Термін навчання за професіями 3 роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Регіональне замовлення
Столяр будівельний Муляр
Спеціальні вимоги Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). Медичні обмеження. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження
3. Код за ДК 003-2010 та назва професії 5122 5123 5123 Кухар Офіціант Бармен
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 25 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник (ІІ ступінь навчання)
Кваліфікація випускника Кухар 3-го розряду Офіціант 3-го розряду Бармен 4-го розряду
Термін навчання за професіями 3 роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Державне замовлення
Спеціальні вимоги Кухар Офіціант Бармен
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). Медичні обмеження.
4. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7231 8322 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 25 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник (ІІ ступінь навчання)
Кваліфікація випускника Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 4 розряд. Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
Термін навчання за професією 3 роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Державне замовлення
Спеціальні вимоги Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)
Стать: чоловіча Медичні обмеження Вік по закінченню терміну навчання на ІІ ступені – більше 17 років з віковим обмеженням використанням посвідчення водія з 18 років Стать: жіноча, чоловіча Медичні обмеження.
5. Код за ДК 003-2010 та назва професії 5122 Кухар
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 20 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Кухар на ІІ ступені 4 розряд, на ІІІ ступені 5 розряд
Термін навчання за професіями ІІ ступінь навчання 1,5 роки ІІІ ступінь навчання 2 роки
Форма навчання Денна
Умови навчання Державне замовлення
Спеціальні вимоги Кухар
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження


У групи за кошти фізичних та юридичних осіб:

1. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7141 Маляр
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Маляр 2-4 го розрядів
Термін навчання за професіями 6 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження
* * *
2. Код за ДК 003-2010 та назва професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 90 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Водій автотранспортних засобів (категорії «В»)
Термін навчання за професією 3 місяці
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років Стать: жіноча, чоловіча
Медичні обмеження.
* * *
3. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-4 го розрядів
Термін навчання за професіями 7 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: жіноча, чоловіча
Медичні обмеження
* * *
4. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7133 Штукатур
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Штукатур 2-4-го розрядів
Термін навчання за професіями 6 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження
* * *
5. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7122 Муляр
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Муляр 2-4-го розрядів
Термін навчання за професіями 6 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років Стать: чоловіча
Медичні обмеження
* * *
6. Код за ДК 003-2010 та назва професії 5122 Кухар
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Кухар 3-5-го розрядів
Термін навчання за професіями 6 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча
Медичні обмеження
* * *
7. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7412 Кондитер
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Кондитер 3-4-го розрядів
Термін навчання за професіями 7 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження
* * *
8. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 15 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 2-го розряду.
Термін навчання за професією 5 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження
* * *
9. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7212 Електрогазозварник
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Електрогазозварник 2-го розряду
Термін навчання за професіями 8 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: жіноча, чоловіча Медичні обмеження
* * *
10. Код за ДК 003-2010 та назва професії 4222 Адміністратор
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Адміністратор
Термін навчання за професією 6 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: жіноча, чоловіча Медичні обмеження
***
11. Код за ДК 003-2010 та назва професії 7132 Лицювальник-плиточник
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Лицювальник-плиточник 2-4-го розрядів
Термін навчання за професіями 5 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: чоловіча, жіноча Медичні обмеження
* * *
12. Код за ДК 003-2010 та назва професії 5123 Офіціант
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Офіціант 3-4-го розрядів
Термін навчання за професіями 5 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років Стать: жіноча, чоловіча Медичні обмеження
* * *
13. Код за ДК 003-2010 та назва професії 5123 Бармен
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 30 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Бармен 4-го розряду
Термін навчання за професіями 5 місяців
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Стать: жіноча, чоловіча Медичні обмеження
* * *
14. Код за ДК 003-2010 та назва професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)
Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи
Плановані обсяги прийому 90 осіб
Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень випускника Кваліфікований робітник
Кваліфікація випускника Водій автотранспортних засобів (категорії «С»)
Термін навчання за професією 3 місяці
Форми навчання Вечірня
Умови навчання Відповідно до укладених угод з юридичними чи фізичними особами (за кошти замовника)
Спеціальні вимоги Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років Стать: жіноча, чоловіча Медичні обмеження.

2.7.Іногородні учні центру, на підставі поданої заяви, забезпечуються місцем у гуртожитку навчального закладу. Проживання у гуртожитку, для учнів центру, що навчаються за регіональним замовленням, є безкоштовним. Поселення в гуртожиток здійснюється відповідно до наказу директора центру після укладення між навчальним закладом, учнем та його (учня) батьками (особами, що їх замінюють) договору на тимчасове проживання в приміщенні гуртожитку центру.

2.8. Порядок роботи приймальної комісії: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця; з 8-00 до 17-00 год.; субота, неділя – вихідні дні.

2.9..Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти державної форми власності.

Загальноосвітня підготовка у закладах професійної освіти здійснюється за рахунок субвенції , наданої з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.10. Навчання в групі за кошти фізичних та юридичних осіб розпочинається після укомплектування групи.

2.11. Прийом на навчання на платній основі проводиться на основі укладання контрактових угод з фізичними та юридичними особами.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до центру, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання та інші відомості визначені у формулярі заяви та необхідності працевлаштування після закінчення навчання. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Збір, обробку, поширення будь-яких відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (персональні дані), без попередньої згоди суб’єкта персональних даних, заборонено.

До заяви вступники додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою 086У, з підтвердженням професійної придатності (оригінал або її завірену копію);

- копію посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи;

- копію ідентифікаційного коду;

- копію свідоцтва про народження;

- довідка про склад сім’ї з місця проживання;.

- копія паспорта;

- 6 фотокарток розміром 3х4 см

- санітарна книжка (для професій «кухар», «кондитер»)

- медична довідка водія (для професії «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Вказані документи приймаються в папці із зав’язками.

3.2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.3. Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.4. Копії документів можуть засвідчуватися (за оригіналами) приймальною комісією центру або в установленому законодавством порядку. Не засвідчені копії документів, без пред’явлення оригіналів, до розгляду не приймаються.

3.5. При зарахуванні з професій: «кухар, офіціант, бармен», до 02.09.2019р. вступники повинні подати в начальний заклад санітарну книжку. Постанова Кабінету Міністрів України №559 від 23.05.2001р. «Про затвердження переліку професій, виробництва та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок».

3.6. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.7. Перелік документів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

1. Заява написана власною рукою
2. Свідоцтво про народження (оригінал)
і паспорт обов‘язково.
3. Документ про освіту (оригінал)
4. Медична довідка 086-у (професійна придатність)
5. Довідка про склад сім‘ї
6. 6 фотокарток розміром 3х4
7. Довідка з місця проживання (вказати де буде проводити канікули)
8. Копія ідентифікаційного коду
9. Копія чорнобильського посвідчення
10. Характеристика
11. Лист з райдержадміністрації (за місцем проживання) про їх працевлаштування після закінчення навчального закладу (завірений печаткою)
12. Рішення виконкому місцевої ради про закріплення житла і майна (завірене печаткою)
13. Копії свідоцтв про смерть батьків для сиріт.
14. Копія рішення районного суду про позбавлення батьківських прав батьків або визнання батьків безвісно відсутніми, перебувають під арештом чи відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або розшукуються міліцією, прокуратурою, СБУ.
15. Рішення виконкому місцевої ради про закріплення юридичного піклувальника (завірене мокрою печаттю)
16. Ощадна книжка
17. Довідка про отримання випускної матеріальної допомоги на придбання одягу, взуття, канцелярського приладдя, постільної білизни, посуду.
18. Єдиний квиток дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
19. Для випускників шкіл-інтернатів, дитячих будинків арматурна відомість (одяг, взуття, посуд, канцелярське приладдя, постільна білизна)
20. Приписне свідоцтво (при постановці на облік в військкоматі)

3.8. Прийом документів від вступників здійснювати з 03.06.2019р. по 01.10.2019р.

3.9.При необхідності, термін прийому документів може бути продовжений або скорочений, про що приймальна комісія повідомляє додатково через засоби масової інформації, інформаційні стенди та Web-сайт центру :http://bohuslav-cpto1.edukit.kiev.ua.

3.10.Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним згоди на оприлюднення наявності підстав для вступу поза конкурсом, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

4. Умови прийому

ІІ ступінь

4.1. Прийом до центру з професій: «штукатур, лицювальник-плиточник, маляр», «столяр будівельний, муляр», «кухар», «адміністратор, оператор комп’ютерного набору», проводиться без вступних випробувань шляхом відбору за результатами конкурсів атестатів про повну загальну середню освіту чи свідоцтва про базову загальну середню освіту та співбесіди, з врахуванням вікових обмежень для деякий професій.

4.2. Прийом до центру з професій «кухар, офіціант, бармен», «слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «В» і «С»)» проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань (тестування), які проводяться відповідно до програм базової загальноосвітньої школи та середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту з 21 по 23 серпня (матеріали контрольних тестів вступників додаються) та середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту і з врахуванням вікових обмежень.

4.3. Середній бал документа обчислюється за дванадцятибальною шкалою з округленням до десятих бала. При необхідності – до сотих. Результати встановлення середнього бала документів про освіту оформляються окремим протоколом засідання приймальної комісії.

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

4.5. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

ІІІ ступінь

4.6. На третій ступінь професійної (професійно-технічної) освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією учнів, слухачів Центру, які завершили навчання на другому ступені професійної (професійно-технічної) освіти і мають повну загальну середню освіту.

4.7. На третій ступінь професійної (професійно-технічної) освіти можуть прийматися випускники інших закладів професійної освіти, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримати конкурсний відбір.

4.8. Особи, які виявили бажання навчатися на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти, подають керівнику Центру відповідну заяву.

4.9. Директор Центру, з метою проведення відбору осіб для навчання на третьому ступені професійної (професійно-технічної) освіти, створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи.

4.10. Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється за критеріями, що визначаються Центром за погодженням з департаментом освіти і науки Київської обласної держадміністрації, в основі яких мають бути: здібність, старанність, прагнення та здатність до продуктивної праці, високий рівень навчальних досягнень на другому ступені професійної (професійно-технічної) освіти за умови виконання учнем правил внутрішнього розпорядку та вимог Статуту.

4.11. Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Центру.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до центру поза конкурсом:

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- особи, яким за законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадського протесту, дітей зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» надане таке право.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків;

- особи, які вступають до ДНЗ «Богуславський ЦПТО» за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ДНЗ «Богуславський ЦПТО» за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. У п'ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на очну форму навчання у межах регіонального замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі 3 цих правил.

5.6. Зарахування до центру здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж 31 серпня 2018 року.

5.7. Після конкурсних випробувань зарахування до ДНЗ «Богуславський ЦПТО» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах регіонального замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу відповідного навчального закладу.

5.8. Зарахування до центру на навчання здійснюється за рахунок видатків з обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної освіти державної форми власності.

Загальноосвітня підготовка у закладах професійної освіти здійснюється за рахунок субвенції , наданої з державного бюджету місцевим бюджетам.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з центру. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій ДНЗ «Богуславський ЦПТО» може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ДНЗ «Богуславський ЦПТО», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому та Правил прийому до Державного навчального закладу «Богуславський центр професійно-технічної освіти» здійснює Міністерство освіти і науки України, Київською облдержадміністрацією та Департаментом освіти і науки Київської облдержадміністрації.

Розглянуто на засіданні педагогічної ради ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» (протокол №147 від 26 грудня 2018 року) Секретар педагогічної ради ________________ О. Кяпп ПОГОДЖЕНО Заступник директора департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації _______________Я.І. Тростянська «___»______________ 20___ року
Кiлькiсть переглядiв: 975