/Files/images/2019_listopad/20191029_120733.jpg

Проект «З теплом душі і добром в долонях» спрямований на розвиток громадянської ініціативи і громадянської відповідальності всіх учасників освітнього процесу ЗПТО області, стимулювання інтересу до вирішення актуальних проблем суспільства, формування в учасників проекту соціального досвіду шляхом інтеграції у суспільство дітей соціально незахищених категорій різного віку.

Цілі проєкту:

· популяризація благодійності як загальнолюдської якості, формування рис доброти, людяності, милосердя, популяризація волонтерського руху;

· сприяння розвитку професійної орієнтації дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, перебувають у закладах охорони здоров’я, закладах освіти або інших дитячих закладах;

· привернення уваги громадськості до актуальних питань щодо захисту прав соціально незахищених категорій у місцевій громаді та у суспільстві в цілому;

· сприяння реалізації права дитини на активну участь у громадському та культурному, освітньому житті суспільства;

· формування позитивного трудового, морального, естетичного впливу на учасників проекту;

· виховання позитивного ставлення до різних видів трудової і професійної діяльності, удосконалення професійних навичок та професійної майстерності, стимулювання до професійного самовдосконалення шляхом проведення майстер-класів за професіями;

· забезпечення умов щодо реалізації творчих можливостей учасників проекту, дітей соціально незахищених категорій;

· розвиток конструктивної взаємодії з усіма учасниками комунікативного процесу.

Завдання проєкту:

- залучити учнівську молодь до здійснення волонтерської допомоги дітям соціально вразливих категорій;

- організувати систематичне навчання та консультування на базі закладів ПТО дітей соціально незахищених категорій;

- проводити зустрічі, інформаційно-просвітницькі та виховні заходи на базах закладів ПТО області та інтернатних установ;

- налагодити учнівське інформаційне середовище з метою онлайн-спілкування, консультування, наставництва дітей соціально незахищених категорій;

Ø організувати і провести благодійні акції, надати шефську і спонсорську допомогу;

- провести цикл тренінгових занять, спрямованих на формування толерантної поведінки по відношенню до дітей соціально незахищених категорій;

- запрошувати до закладів ПТО області дітей з інтернатних установ на Дні відкритих дверей, Тижні професій, професійні виставки і конкурси різних галузей, ярмарки професій тощо;

- провести майстер-класи з професійного та теоретичного навчання на базах інтернатних закладів або на базах ПТО із запрошенням дітей соціально незахищених категорій;

- організовувати тематичні та комплексні екскурсії для дітей соціально незахищених категорій у заклади професійної (професійно-технічної) освіти Київської області;

- залучати до заходів дітей різних вікових категорій.

Кiлькiсть переглядiв: 115