FacebookПідписатися на RSS

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:

1. Наказ МОН України від 22.05.2018 № 509 Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.07.2018 р. за № 885/32337 (вх. 26 2017 – 2018).

2. Посадова інструкція психолога. Посадова інструкція соціального педагога.

3. Етичний кодекс психолога.

4. Конвенція ООН про права дитини.

5. Закон України «Про освіту».

6. Закон України «Про професійно-технічну освіту».

7. Закон України «Про охорону дитинства».

8. Конституція України.

9. Кваліфікаційні вимоги до посад практичного психолога і соціального педагога.

10. Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству.

11. Лист МОН України від 07.08.2018 № 1/9-487 на № 192 від 23.08.2018 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018 – 2019 н. р. (вх.1.2018 – 2019).

12. Лист МОН України від 27.08.2018 Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 н. р. (вх.2.2018 – 2019).

13. Лист МОН України НМК у Київській області від 16.08.2018 № 5/03-101 на № 192 від 20.08.2018 Методичні рекомендації про пріоритетні напрями роботи психологічної служби професійної (професійно-технічної) освіти Київської області на 2018 – 2019 н. р. (вх.3.2018 – 2019).

14. Лист МОН України КОДА департаменту освіти і науки 08.10.2018 № 12-01-13/3891 Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації. (вх.9.2018 – 2019).

15. Лист КОДА департаменту освіти і науки 01.10.2018 № 12-01-13/3795 Додаток:18 жовтня – європейський день боротьби з торгівлею людьми (вх.10.2018 – 2019).

16. Лист МОН України КОДА департаменту освіти і науки 12.11.2018 № 12-01-13/4342 Щодо реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229 (вх.13.2018 – 2019).

17. Лист МОН України КОДА департаменту освіти і науки 17.12.2018 № 12-01-13/4877 Щодо використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі людьми» (вх.17.2018 – 2019).

18. Постанова Верховної Ради Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) (газета Урядовий кур’єр, від 22.01.2019 № 13 с.21) (вх .22. 2018 – 2019).

19. Лист МОН України від 05.09.2018 № 1/9-529 Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти (вх .23. 2018 – 2019).

20. Шелест Л. В. Про використання нормативних документів і методичних рекомендацій, інструментарію, електронних ресурсів щодо домашнього насильства розділ Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу закладів освіти ( Інформаційно-методичний збірник: спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК». – 2018. – 11 (217). - 68 (вх .24. 2018 – 2019).

21. Шелест Л. В. Програми, схвалені МОН України та КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», для використання у професійній діяльності працівників психологічної освіти (Інформаційно-методичний збірник: спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК». – 2018. – 10 (218). - 64 (вх .25. 2018 – 2019).

22. Лист МОН України від 30.10.2018 № 1/9-656 Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. – 2018. – 11. – с.95

23. Лист МОН України НМК ПТО у Київській області від 08.02.2018 № 5/03-18 витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників (Наказ МОН України від 06.10.2010 № 930 (із змінами)) Практичний психолог (Код КП-2445.2). Завдання та обов’язки. Повинен знати. Кваліфікаційні вимоги. Соціальний педагог. (Код КП-2340.2). Завдання та обов’язки. Повинен знати. Кваліфікаційні вимоги. (вх.12. 2017 – 2018).

24. Лист МОН України КОДА департаменту освіти і науки від 20.01.2017 № 12-01-13/135 Щодо захисту дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження. (вх.12., 14 2016 – 2017).

25. Наказ КОДА департаменту освіти і науки від 03.03.2017 № 74 Про захист неповнолітніх від негативних інформаційних впливів та попередження суїцидальних проявів серед учнівської молоді. (вх.25. 2016 – 2017).

26. Лист КОДА департаменту освіти і науки від 06.07.2017 № 12-01-13/2337 Про використання в роботі відеоматеріалів щодо протидії торгівлі людьми. (вх.27. 2016 – 2017).

27. Лист МОН України від 30.11.2015 № 1/9-575 Про виїзд дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон. (вх.10. 2015 – 2016)

28. Лист КОДА ЦСССМ від 15.01.2016 № 01-12/1-23 Про планування проведення тренінгів з психологічної реабілітації. (вх.13. 2015 – 2016)

29. Лист МОН України від 28.04.2014 № 1/9-557 Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей. (вх.15. 2014 – 2015).

30. Наказ КОДА від 24.03.2014 № 94 Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу. (вх.26. 2014 – 2015).

31. Лист МОН України від 05.02.2015 № 1/9-54 Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушення та злочинності серед дітей та учнівської молоді. (вх. 30. 2014 – 2015).

32. Лист МОН України від 08.05.2015 № 1/9-236 Про надання пільг дітям з багатодітних сімей. (вх. 41. 2014 – 2015).

33. Лист МВС України від 05.07.2013 № 11475/1 на № 125 від 05.09.2013 Про вжиття профілактично-виховних заходів щодо недопущення вчинення кримінальних правопорушень дітьми та самовільного залишення свого місця проживання. (вх. 3. 2013 – 2014).

34. Наказ КОДА від 24.03.2014 № 94 Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу. (вх. 26. 2013 – 2014).

35. Лист МОН молоді та спорту України від 04.07.2012 № 1/9-488 Щодо організації та проведення «годин психолога» у загальноосвітніх навчальних закладах. (вх. 1. 2012 – 2013).

36. Наказ МОН України № 330 від 20.05.2001 Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки. (електронний варіант)

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Державні цільові програми

- Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року

- Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу на 2014-2018 роки

- Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року

- Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки

- Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Кiлькiсть переглядiв: 88