FacebookПідписатися на RSS
Графік проведення онлайн-консультацій
соціально-психологічної служби

Психологічна служба працює над такими проблемами:

– соціально-психологічна адаптація учнів;

– здійснення психологічної діагностики, психологічної корекції та реабілітації;

– корекція міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу;

– профілактика і корекція відхилень у поведінці учнів.

– психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу.

Основними завданнями психологічної служби є:

– забезпечення соціально-психологічного вивчення учнів на протязі всього періоду навчання з метою створення для них індивідуального підходу;

– створення сприятливих умов для взаємодії і взаєморозуміння між учнями, вчителями та батьками;

– профілактика негативних тенденцій серед учнівської молоді;

– забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій та дітей із особливими потребами;

– надання своєчасної соціально-психологічної допомоги членам педагогічного колективу.

Основні види діяльності психологічної служби:

Діагностика – психологічне обстеження учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

Корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

Реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги учням, які перебувають у кризових ситуаціях, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

Профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

Прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та між групових відносин.

Практичний психолог і соціальний педагог також працюють з правопорушниками, дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування і активно співпрацюють з органами відповідних державних установ.

Етичний кодекс психолога

На І Установчому з’їзді Товариства психологів України 20 грудня 1990 року в м. Києві прийнято Етичний кодекс психолога. Цей нормативний акт є гарантом високопрофесійної, гуманної, високоморальної діяльності психологів України, здійснюваної залежно від спеціалізації та сфери їх інтересів.

Даний Кодекс являє собою сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися у психологічному співтоваристві й регулюють його життєдіяльність. Об’єктом досліджень і впливу психологів є внутрішній світ особистості, тому їхні контакти з іншими людьми повинні бути теплими, доброзичливими, цілющими.

Кiлькiсть переглядiв: 304