Слово "проект" у європейських мовах запозичене з латини й означає "викинутий вперед", "той, що висувається", "той, хто "кидається в очі". Потім це слово починають розуміти як ідею, за якою суб'єкт може і має право розпоряджатися власними думками.

У педагогічній літературі є різні означення навчального проекту, але в будь-якому випадку він базується на наступних моментах:

· розвиток пізнавальних, творчих навичок, критичного мислення, вмінь самостійно шукати інформацію;

· самостійної діяльності: індивідуальної, парної, групової, яку виконують протягом певного часу;

· розв'язування певної значущої проблеми, яке б моделювало діяльність спеціалістів конкретної предметної галузі;

· подання підсумків проектів, що реалізується в реальному вигляді, формі (звіт, веб-сайт, доповідь, газета чи журнал тощо). Ці результати мають мати конкретну форму й бути готовими до застосування на практиці;

· співробітництво учнів між собою і вчителем ("педагогіка співробітництва").

Метод проектів - не нове явище в педагогіці. Він виник на початку ХХ століття в американській школі, застосовувався й у вітчизняній дидактиці (зокрема в 20-30 роках). В останній час цьому методу приділяється значна увага в багатьох країнах світу. Робота за методом проектів передбачає постановку певної проблеми і наступне її розкриття, розв'язання, з обов'язковою наявністю ідеї та гіпотези розв'язування проблеми, чітким плануванням дій, розподілом (якщо розглядається групова робота) ролей, тобто наявністю завдань для кожного учасника за умов тісної взаємодії, відповідальності учасників проекту за свою частину роботи, регулярного обговорення проміжних кроків та результатів. Метод проектів є ефективним в тому випадку, коли в навчальному процесі поставлено певне дослідницьке, творче завдання, для розв'язування якого потрібні інтегровані знання з різних галузей, а також застосування дослідницьких методик.

Педагогічний і учнівський колектив ДНЗ "Богуславський ЦПТО" працюють над різноманітними проєктами, тому що сучасний педагог це творець. Він має бути спроможний самостійно моделювати, створювати проекти, що відповідатимуть вимогам часу. Він здатний повноцінно жити й активно діяти в новому світі, а також постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни, особливо в періоди технологічних та цивілізаційних проривів. Цим зумовлено введення проектної діяльності в освітній контекст нашого навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 375