FacebookПідписатися на RSS

Запобігання та протидія БУЛІНГУ

БУЛІНГ – це форма насильства у вигляді цькування, бойкоту, насмішок, дезінформації, псування особистих речей, фізичної розправи з боку однолітків.

Булінг, телефони довіри.


Дитяча лінія - 116111

або 0800500225 (з 12.00 до 16.00);

Гаряча телефонна лінія

щодо булінгу - 116000;

Гаряча лінія з питань запобігання насильству - 116123 або 0800500335;

Уповноважений Верховної Ради

з прав людини - 0800501720;

Уповноважений Президента України

з прав дитини 0442557675;

Центр надання безоплатної правової допомоги - 0800213103;

Національна поліція України - 102.

__________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БОГУСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

НАКАЗ

«22» квітня 2020 р. м. Богуслав

Про запобігання булінгу

в ДНЗ «Богуславський ЦПТО»

Відповідно до Законів України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про місцеві державні адміністрації»; статті 11 ЗУ «Про запобігання і протидію домашньому насильству»; Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою

КМУ від 22.08.2018р. №658; наказу МОН від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 111/34394; від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом від 20.03.2020 № 420); листа МОН від 20.03.2020 № 6/480-20 " Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у закладах освіти"; наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 09 «Про запобігання булінгу (цькуванню) в системі освіти Київської області»; наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.04.2020 № 82 "Про окремі питання виявлення та протидії булінгу в системі освіти Київської області" та з метою попередження в системі освіти області булінгу (цькуванню) сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу та ефективгого реагування на факти насильства в закладі освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Соціальному педагогу Лисиці Т.В., практичному психологу Бабаєвій Л.М., заступнику директора з НВР Уклеїній Л.А. розробити плани заходів, спрямованих на створення в Центрі безпечного освітнього середовища, вільного від насильництва та булінгу, та забезпечити їх виконання.
 2. Систематично проводити правопросвітницьку роботу з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з учнями булінгу, недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушених прав – постійно.
 3. Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з учнями (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення – постійно.
 4. Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу – постійно.
 5. Своєчасно інформувати про учня, який постраждав від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення, департамент освіти і науки Київської ОДА, службу у справах дітей, орган внутрішніх справ за місцем проживання (перебування) учня – постійно.
 6. Соціальному педагогу Лисиці Т.В. розмістити на веб-сайті Центру інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу.
 7. Заступнику директора з НВР Уклеїній Л.А., методисту Чогут Л.М., передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильництва та запобігання їх повторенню на засіданнях педагогічних рад, нарадах, батьківських зборах – постійно.
 8. Заступника директора з НВР Уклеїну Л.А. призначити відповідальною особою для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв, повідомлень від постраждалого учня.
 9. Інспектору в/к Тищенко О.С. передбачити у посадових інструкціях усіх педагогічних працівників обов’язок запобігати насильству (булінгу) проти учнів, вчасно виявляти випадки булінгу та вжити невідкладних заходів реагування.
 10. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор М. Баран

З наказом ознайомлена:

Уклеїна Л.А.

Лисиця Т.В.

Бабаєва Л.М.

Чогут Л.М.

Тищенко О.С.

Додаток до наказу А від 22.04.2020

Відповідно до Законів України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про місцеві державні адміністрації»; статті 11 ЗУ «Про запобігання і протидію домашньому насильству»; Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою

КМУ від 22.08.2018р. №658; наказу МОН від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 111/34394; від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти (зі змінами, внесеними наказом від 20.03.2020 № 420); листа МОН від 20.03.2020 № 6/480-20 " Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) у закладах освіти"; наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 11.01.2019 № 09 «Про запобігання булінгу (цькуванню) в системі освіти Київської області»; наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 02.04.2020 № 82 "Про окремі питання виявлення та протидії булінгу в системі освіти Київської області"

Додаток до посадових обов’язків

усіх педагогічних працівників

- Мають право назахист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

- Обов’язок запобігти насильству (булінгу) проти учнів Центру, у тому числі з боку учнів, вчасно виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних заходів реагування.

- Зобов’язані повідомляти керівництво Центру про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

План заходів

ДНЗ «Богуславський ЦПТО»

спрямований на створення в закладах освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу

№ з/п Назва заходу Дата Місце та час проведення Примітка
1 Опрацювати нормативно-правові акти України щодо протидії булінгу та жорстокому поводженню з дітьми постійно соціальний педагог, практичний психолог
2 Розмістити на веб-сайті ЦПТО інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу. щоквартально веб-сайт ЦПТО соціальний педагог, практичний психолог
3 Інформаційний захід для педагогічних працівників «Як діяти педагогу коли урок зриває агресивний учень?» 02.03.2020 к. 15 пед.працівники
4 Тестування учнів «Вивчення стилю поведінки в передконфліктних і конфліктних ситуаціях» березень-квітень жовтень 2020 учні ЦПТО учні 1 курсу
5 Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення. постійно соціальний педагог, практичний психолог
6 Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу. постійно соціальний педагог, практичний психолог
7 Забезпечити роботу скриньки довіри. постійно соціальний педагог, практичний психолог
8 Систематичне розміщення інформації на стендах постійно соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог Т. Лисиця

Практичний психолог Л. Бабаєва

ЯК ВПОРАТИСЯ З СИТУАЦІЄЮ САМОСТІЙНО

(ПОРАДИ УЧНЕВІ)

•Ігноруйте кривдника. Якщо є можливість, намагайтесь уникнути сварки, зробіть вигляд, що вам байдуже і йдіть геть. Така поведінка не свідчить про боягузтво, адже навпаки, іноді зробити це набагато складніше, ніж дати волю емоціям.

•Якщо ситуація не дозволяє вам піти, зберігаючи самовладання, використайте гумор. Цим ви можете спантеличити кривдника/кривдників, відволікти його/їх від наміру дошкулити вам.

•Стримуйте гнів і злість. Адже це - саме те, чого домагається кривдник. Говоріть спокійно і впевнено, покажіть силу духу.

•Не вступайте в бійку. Кривдник тільки й чекає приводу, щоб застосувати силу. Чим агресивніше ви реагуєте, тим більше шансів опинитися в загрозливій для вашої безпеки і здоров'я ситуації.

•Не соромтеся обговорювати такі загрозливі ситуації з людьми, яким ви довіряєте. Це допоможе вибудувати правильну лінію поведінки і припинити насилля.

• Зберігай спокій.

• Розкажи дорослому, якому ти довіряєш, про те, що трапилося, або повідом дорослим про це анонімно.

• Поговори про це зі своїми братами чи сестрами, або з друзями, щоб тобі не здавалося, що ти самотній.

•Зателефонуй на «гарячу лінію»

В ситуації булінгу можна звернутися на

Національну дитячу «гарячу» лінію,

телефон 0 800 500 225 або 772 (безкоштовно) в межах України

(з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 20.00, в суботу – з 10.00 до 16.00).

На «гарячій лінії» можна отримати інформаційні, психологічні та правові консультації щодо протидії жорстокому поводженню з дітьми, експлуатації дітей і захисту їх прав та інтересів.

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», особи, що його порушили, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність.У залежності від важкості та виду правопорушень, дітям загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.

При цьому кримінальну відповідальність за вчинення злочину несе неповнолітній, а не його батьки.16 років– це загальний вік, з якого настає кримінальна відповідальність, з 14 років– відповідальність за умисне тяжке і середньої тяжкості тілесне ушкодження, крадіжку,розбій та хуліганство.За завдані тяжкі тілесні ушкодження неповнолітній злочинець може навіть потрапити за грати.За погрози розправою іншій дитині неповнолітнього теж можуть притягнути до кримінальної відповідальності.

Якщо підлітки здійснюють свої неправомірні дії через мережу Інтернет – це розцінюється як КІБЕРБУЛІНГ. Виявляється, і на веб-сайтах від Закону України сховатися неможливо, адже навіть за поширення чуток або за погрози іншим дітям в інтернеті відповідальність несе власник того комп’ютера,з якого було поширено неправдиву інформацію або залякування.


Протидія торгівлі людьми.

Корисні телефони:
 • Департамент боротьби з торгівлею людьми Національної поліції України:(063) 195 00 58; (098) 481 03 45; (050) 023 46 78
 • Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів:0-800-505-501(безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні);527(безкоштовно з номерів Київстар, МТС, Vodafoneтаlifecell)
 • Гаряча лінія МЗС України для громадян України, які опинилися в надзвичайних ситуаціях за кордоном:(044) 238 16 57
 • Якщо Ви постраждали від торгівлі людьми за кордоном або в межах України, зателефонуйте за телефоном Департаменту боротьби зі злочинами, що пов’язані з торгівлею людьми МВС України:(044) 374 37 79(пн – сб. з 09:00 до 18:00)
 • В екстрених випадках та стосовно розшуку осіб, зниклих за кордоном, можна звертатися на гарячу лінію Укрбюро Інтерполу:(044) 254 98 36(цілодобово)
Кожному, хто потрапив у рабство, можна допомогти та покарати кривдників, але для цього потрібно повідомити відповідні служби. Не будьте байдужими, якщо Вам відомий факт торгівлі людьми не мовчіть про це!


Кiлькiсть переглядiв: 593